Unga tjänstemän är övertygade: Att själv välja förvaltare ger bäst pension

Majoriteten av de unga tjänstemännen (54 procent) tror att de får bäst pension om de själva väljer vilket bolag som ska förvalta deras pensionspengar. Bara en femtedel litar på att det så kallade ickevalsalternativet är det bästa (det bolag som PTK och Svenskt Näringsliv har valt för dem som inte gjort ett aktivt val). Det visar en undersökning* som AMF Pension har låtit göra. För den som tjänar 25 000 kronor i månaden betalar arbetsgivaren in 13 500 kronor i tjänstpension under ett år. Sista valdag för ITP-valet är 24 oktober.

Nästan sju av tio unga tjänstemän uppger att de har valt eller kommer att välja vem som ska förvalta deras pensionspengar. Motiven till att själv välja pensionsförvaltare är framför allt övertygelsen att det ger bättre pension (41 procent) och en vilja att ta eget ansvar (22 procent). Även vad andra säger spelar in; 10 procent uppger att de pratar med vänner eller föräldrar och 13 procent att de diskuterar med sin bank eller arbetsgivare.

Två tredjedelar av de unga tjänstemännen svarar att de är intresserade av privatekonomi, 82 procent att de sparar eller har sparat i fonder, 58 procent att de har ett privat pensionssparande och 46 procent att de har valt PPM-fonder.

- Återigen ser vi att unga förstår att det är viktigt att engagera sig och se över sina ekonomiska val. De vill gärna ta ansvar och tycker dessutom att privatekonomi är intressant. Det här visar, tvärtemot vad många tror, att unga är mogna och ansvarstagande konsumenter, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom AMF Pension.

ITP-valet omfattar i år 35 000 tjänstemän mellan 25 och 28 år, och därefter tillkommer en ny kull varje år. Sista valdag för alla är 24 oktober.

- Att göra ett genomtänkt val innebär att man utgår från sina egna behov, gör ett val som man är nöjd med och ser över valet med jämna mellanrum. Då ökar sannolikheten för att det blir som man har tänkt sig, samtidigt som man minskar oron för hur ens ekonomi blir på ålderns höst, säger Anna Allerstrand.


* Undersökningen genomfördes av Scandinavian Research 9 sept - 11 okt på uppdrag av AMF Pension. 400 tjänstemän mellan 25 och 28 år har intervjuats.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar