Unga vill ta mer ansvar än äldre

Tvärtemot vad många tror är unga vuxna positiva till att ta eget ansvar för sin pension. Det visar en ny undersökning bland unga tjänstemän som AMF Pension har låtit genomföra. Hela 63 procent uppger att de kommer att välja vem som ska förvalta deras tjänstepension*.

Resultatet bekräftar tidigare undersökningar. Där har man sett att viljan att engagera sig i sin pension är utbredd bland unga. Bland de tillfrågade mellan 21 och 30 år anser var tredje (34 procent) att möjligheten att ta eget ansvar för den framtida pensionen är något bra, jämfört med bara 18 procent bland de äldre (41-55 år).**

Dagens unga är vana att välja. De är utpräglade individualister och det är naturligt för dem att göra egna aktiva val, bland annat när det gäller sin ekonomi. Det tar inte heller för givet att det offentliga trygghetssystemet, som de äldre i stor utsträckning har förlitat sig på, kommer att finnas där för dem. Synen på det egna ansvaret avspeglas även i det pågående ITP-valet. Där uppger nästan två tredjedelar att de kommer att välja vem som ska förvalta deras tjänstepension*.

- Det är positivt att majoriteten verkar förstå att engagemang kan påverka storleken på den egna pensionen. Dessutom är det så att tjänstepension får du utan att behöva betala ur egen ficka. Arbetsgivaren betalar men du kan själv bestämma hur pengarna ska förvaltas, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom AMF Pension.

Mellan 1 juli och 31 oktober ska 35 000 unga privatanställda tjänstemän göra sitt första val av förvaltare för sin kollektivavtalade tjänstepension, ITP. De får välja mellan åtta olika pensionsförvaltare. I det nya ITP-avtalet sätter arbetsgivaren av mer pengar än tidigare, och spararen får själv bestämma både sparform och förvaltare. När ITP-avtalet är fullt genomfört kommer det att omfatta närmare en miljon människor.

* Undersökningen (se bifogad fil) genomfördes 17 juli – 2 augusti 2007 av Scandinavian Research på uppdrag AMF Pension. 400 tjänstemän mellan 25 och 28 år har intervjuats per telefon.

** Undersökningen (http://www.amfpension.se/upload/Dokument/PDF/Bakgrundsfakta_yngre.pdf) genomfördes i maj 2005 av UngdomsBarometern på uppdrag av AMF Pension. 1000 personer mellan 21 och 30 samt 500 personer mellan 41 och 50 år intervjuades per telefon.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar