Väsentligt färre bonusprogram

Väsentligt färre bonusprogram AMF Pension sammanställer årligen ett "bokslut" över intryck, lärdomar och tendenser från årets bolagsstämmosäsong. Hittills i år har AMF Pension deltagit på 46 bolagsstämmor. En iakttagelse är att börsbolagen bara har föreslagit 24 incitamentsprogram i år. För två år sedan var siffran fem gånger så hög. I december 2003 skickade AMF Pension ett brev till de 52 svenska börsbolag där AMF Pension är aktieägare. Där ombads styrelserna att särskilt informera om och tydliggöra företagets policy för ersättningar, arvoden och incitamentsprogram. Som regel har företagen hörsammat begäran och frågan belystes väl på stämmorna. År 2002 föreslog de svenska börsbolagen totalt cirka 120 incitamentsprogram, förra året hade antalet halverats och i år föreslogs 24 program. (Enligt pressmeddelanden och kallelser. Med reservation för icke rapporterade program.) - AMF Pension är för en rimlig rörlig ersättning. Debatten om optioner har uppenbarligen påverkat styrelsernas vilja att driva igenom nya program. Vi ser också att fler bolag anstränger sig för att förankra programmen hos minoritetsägarna. Fortfarande är dock många förslag alltför generösa eller saknar koppling till prestation, säger Tor Marthin, ansvarig för bolagsstyrningsfrågor på AMF Pension. AMF Pension har aktivt deltagit i diskussionerna och framfört synpunkter på ett flertal program och även kritik i vissa fall. Några bolag, till exempel Ericsson och Electrolux har gått över till att bygga incitamentsprogrammen på aktier i stället för optioner. Detta anser AMF Pension generellt är ett positivt inslag. En annan positiv trend är att nomineringskommittéernas arbete blir alltmer kvalitativt. Kommittéerna har blivit mer strategiska och långsiktiga i sitt arbete. Diskussioner om företagets behov av styrelsekompetens förs på ett alltmer strukturerat sätt. I de nomineringsarbeten där AMF Pension har medverkat har femton nya styrelseledamöter utsetts varav sju var kvinnor. - Att jämna ut balansen mellan könen i styrelserna måste ske med omsorg. Vi agerar aktivt för att uppnå en jämn fördelning i våra nomineringar och har lyckats ganska bra i år. Men det är fortfarande en bra bit kvar till full jämlikhet i styrelserummen, säger Tor Marthin. För ytterligare frågor, kontakta Tor Marthin, Chef Bolagsstyrning, 070-601 93 54 eller Cecilia Österholm, Informatör 070-601 07 99. Fotnot: På vår hemsida www.amfpension.se under rubrikerna Pressrum > Bakgrundsfakta, finns en utförlig summering av bolagsstyrningsarbetet. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040706BIT20230/wkr0001.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar