Amnode – Årsredovisning 2017

Amnode publicerar inför framläggandet på årsstämman den 23 maj 2018 i Gnosjö av årsredovisningen för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017 -12-31 med revisionsrapport

Styrelsens föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och ingen suppleant.

Styrelsens föreslår att intill nästa årsstämma omvälja Lars Save, Michael Lindström och Peter Larsson som ordinarie ledamöter och nyval av Sam Olofqvist och Lars Dalin. Styrelsen föreslår Lars Save till ny ordförande.

Årsstämmokommunikén 2018 publiceras den 24 maj 2018.

Stockholm 2018-05-02

Amnode AB

Styrelsen

Frågor till VD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.