Amnode – förnyar leveransavtalet med Scania och ingår nytt direkt samarbete med MAN, båda inom VW gruppen för tunga fordon.

Amnode har förnyat sitt mångåriga leveransavtal med Scania som över de senaste 25 åren är Amnode koncernen största kund. Det förnyade avtalet sträcker sig fram till sista december 2018 och omfattar ca 30 mkr i produktionsvärde. De planerade volymerna i avtalet omfattar en betydande andel helt nya Scania artiklar viktiga för Amnode då äldre artiklar fasas ut ur produktionen löpande.

MAN Truck & Bus AG är en helt ny kund till Amnode, som i juni också kunde annonsera att en annan kund inom tunga fordon har valt Amnode som ny leverantör. Därmed har Amnode koncernen nu tre av de större globala aktörerna som kund av komponenter till tunga fordon med förväntan att betydande nya produktionsvolymer kommer att tillföras de kommande åren. Både Scania och MAN ingår i VW lastbilskoncern med betydande produktionsvolymer lämpliga för en specialiserad legotillverkare som Amnode.

Dotterbolaget AM Stacke Group´s VD och Amnodes CTO, Sam Olofqvist säger ”det är alltid roligt att vårt arbete med leveransprecision och kvalitet tillsammans med våra kunder betalar sig i form av säkrade framtida och ökande volymer. Amnode har nu leveranser till tre av de största producenterna av tunga fordon i Europa, en marknad som vi känner extremt väl sedan många år. Vi vet att vi är konkurrenskraftiga med vår leveransprecision och inte minst kvalitet som uppskattas av våra kunder. Samt att detta arbete också leder till helt nya affärer inom kundernas koncerner och deras kollegor i branschen är extra roligt. ”

Stockholm 2017-07-07

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se, vår nya hemsida!
                        Sam Olofqvist, 070 550 88 82

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017.  

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar