Amnode bjuder in till Investerarträff i Göteborg

Amnode håller informationsträff i Göteborg nu på torsdag den 7 juni 2018. VD Sam Olofqvist och ordförande Lars Save presenterar Amnode och den pågående företrädesemissionen.

Amnode investerarträff 7 juni från 17.30, på Park Avenue i Göteborg, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.anmälan genom mail till inf@gcf.se. Antalet platser är begränsat.

Teaser, IM och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att hämta på vår hemsida
www.Amnode.se, www.Aktietorget.se eller www.mangold.se där även digital teckning kan ske.

Stockholm 2018-06-05
Amnode AB

Styrelsen

Eventuella Frågor till Ordf. Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar