Marknadsmeddelande 133/18 – Information om företrädesemission i Amnode AB

Den 30 maj 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (AMNO) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 31 maj 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier, för 0,05 sek (4:5 á 0,05 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 5 juni 2018 till och med den 15 juni 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 5 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 5 juni 2018 till och med den 19 juni 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: AMNO TR
ISIN-kod: SE0011310275
Orderbok-ID: 4CRR
CFI: RSSXXR
FISN: AMNODE/SUBS RTS NL PD
 
Första handelsdag: 5 juni 2018
Sista handelsdag: 15 juni 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 
 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: AMNO BTA
ISIN-kod: SE0011310283 
Orderbok-ID: 4CRQ
CFI: ESNUFR
FISN: AMNODE/SH
Handelsperiod: 5 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 30 maj 2018.

Stockholm den 25 maj, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.