Marknadsmeddelande 2/16 – Information om företrädesemission i Amnode AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (AMNO) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 5 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 7 januari 2016.

Avstämningsdagen hos Euroclear är 8 januari 2016.

Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen är 0,40 SEK per aktie (1:1 a 0,40 SEK).

Teckning av aktier ska ske från och med den 12 januari 2016 till och med den 29 januari 2016.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 12 januari 2016 till och den 27 januari 2016. Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum mellan den 12 januari 2016 till dess att emissionens är registerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: AMNO TR
ISIN-kod: SE0007897293
Orderboks-ID: 117600
Första handelsdag: Den 12 januari 2016
Sista handelsdag: Den 27 januari 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: AMNO BTA
ISIN-kod: SE0007897301
Orderboks-ID: 117601
Handelsperiod: fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 4 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.