Offentliggör Information Memorandum, IM

Som tidigare publicerats genomför Amnode en företrädesemission och publicerar nu ett IM som i detalj beskriver villkoren och bakgrunden till företrädesemissionen.

Teckningstiden löper från den 12 januari till den 29 januari 2016.

Teckningssedlar distribueras via depåförande banker till alla aktieägare som var aktieägare den 5 januari som var avstämningsdag. IM och Anmälan för teckning utan företrädesrätt kan hämtas på Bolagets hemsida, www.Amnode.se, eller beställas från bolaget enligt nedan eller hämtas på marknadsplatsen www.Aktietorget.se

Nästa ordinarie rapporttillfälle är Bokslutskommunikén för 2015 vilken publiceras den 24 februari 2016.

Stockholm 2016-01-11

Amnode AB

Styrelsen

Eventuella Frågor till VD Lars Save, 070 590 18 22

IM, Anmälningssedel och annan bolagsformalia kan beställas via inf@amnode.se eller per post till Amnode AB, Att. Lars Save, Box 172 17, 104 62 Stockholm

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar