Utökar och tecknar nytt större tre årsavtal med viktig kund inom tunga fordon

Amnode har förnyat och kraftigt utökat sina leveranser till en viktig kund inom tunga fordon, som är Amnodes viktigaste marknadssegment. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år med ett årligt ordervärde om ca 10 mkr per år från 2017. Det nya kontraktet innebär en utökning med dryga 100 % under 2017 jmf med utfall 2016 för denna kund, från 2018 innebär avtalet ca 10 mkr i försäljningsvärde per år mot denna viktiga fordonskund.

Amnodes VD Sam Olofqvist säger ”att det är alltid roligt att vårt arbete med leveransprecision och kvalitet betalar sig i form av flerårskontrakt och kraftigt ökade volymer. Amnode har nu leveranser till tre av de största producenterna av tunga fordon i Europa, en marknad som vi känner extremt väl och där vi vet att vi är konkurrenskraftiga, inte minst på kvalitet.”

Stockholm 2017-06-05

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se, vår nya hemsida!

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2017. 

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar