Inbjudan till visning av filmen Pandora's Promise, paneldebatt och intervju med Robert Stone

Kan man vara miljöaktivist och ändå för kärnkraft? Borde inte konsekvensen av olyckan i Fukushima bli att vi söker andra sätt att möta världens ökande behov av energi? Oskarsnominerade regissören Robert Stone ställde sig de frågorna, resultatet är dokumentärfilmen Pandora's Promise som ikväll visas på Hotel Rival i Stockholm, följt av intervju med Stone och paneldebatt.

I filmen följer vi hur miljöengagerade människor, genom att seriöst studera de möjligheter som står till buds, ändrar sin syn på kärnkraften som en lösning på en av de riktigt stora frågeställningar vi står inför under de kommande decennierna, nämligen hur vi skall producera den energi som behövs för att ge människor i alla länder lika god livskvalitet som västvärlden idag åtnjuter.

Under kvällen kommer Robert Stone att berätta om arbetet med filmen och vilka reaktioner den har skapat. Dessutom kommer en paneldebatt att hållas under ledning av Niklas Ekdal, där Robert Stone tillsammans med personer engagerade i klimat- och energifrågor svarar på frågor från publiken.

Panelen består av:

  • Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott, kristdemokraterna
  • Henning Rohde, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet
  • Kent Persson, energipolitisk talesperson för vänsterpartiet
  • Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Det finns möjligheter att intervjua Robert Stone, kontakta Staffan Qvist på 076 - 562 40 43

Filmen visas på engelska (ingen svensk text). Fribiljetter får man genom att registrera sig på följande websida: http://www.eventbrite.com/e/pandoras-promise-tickets-9139032091

Skriv ut biljetten eller ta med den i din mobiltelefon.

Evenemanget arrangeras av KTH-Reaktorfysik i samarbete med Analysgruppen vid KSU och Sveriges Kärntekniska Sällskap.

Mattias Lantz - ordförande för Analysgruppen vid KSU

Tel: 0730 - 454 384

Web: www.analys.se

Om oss

Analysgruppen är en fristående grupp som deltar i samhällsdebatten om kärnkraft och strålning. Genom KSU är gruppen knuten till kraftindustrin. Gruppen utser själv sina ledamöter efter vetenskaplig kompetens, branscherfarenhet och personligt engagemang. Gruppen bildades 1987 efter Tjernobylolyckan, då det fanns ett akut behov av delvis svårtillgänglig kunskap. De arbetsformer som då utvecklades har också i fortsättningen kommit till användning. Huvuduppgiften är att sammanställa och analysera fakta kring frågor som kommer upp i samhällsdebatten med anknytning till reaktorsäkerhet, strålskydd, radiobiologi och riskforskning.

Media

Media