Möjlighet att investera i ett innovativt teknikbolag på en växande marknad

Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik som genom pyrolys utvinner kimrök, stål, olja och gas från förbrukade däck. Bolaget säljer idag kimrök producerad i fabriken i Åsensbruk till slutkunder så som Volvo Cars. Eftersom insatsmaterialet är förbrukade däck, som det finns ett oanvänt överskott på, kan Bolaget kraftigt minska kostnader och underlätta för aktörer som försöker göra sig av med förbrukade däck. Tekniken är kostnadseffektiv och möter efterfrågan på återvunnen kimrök som växer i takt med regulativa förändringar och större efterfrågan på klimatsmarta alternativ.
 
Bolaget har en kostnadsfördel gentemot peers som tillverkar jungfrulig kimrök. Kostnadsfördelen uppstår till följd av att insatsmaterialet, bestående av förbrukade däck, vilket har en kostnad som motsvarar cirka 5 % av försäljningspriset, ibland kan Bolaget till och med få betalt för att ta emot förbrukade däck. Jämfört med konkurrenter som tillverkar kimrök från olja och naturgas där råmaterialet står för ca 50% av produktionskostnaden, har Enviros teknologi betydligt lägre råmaterialkostnad. Ytterligare fördelar i jämförelse med konkurrerande pyrolysteknologier är att Enviro kan använda grövre storlek på insatsmaterialet i form av däckklipp, vilket kräver mindre förbearbetning. Dessutom kan Bolaget genom sin fixed bed och batch-baserade pyrolysteknik ha ökad kvalitetskontroll och därmed säkerställa att slutprodukten är av hög kvalitet. Bolaget beräknar att deras kimrök kan säljas med 10-15 % rabatt mot marknadspriset vilket skapar en edge och antas möjliggöra för Bolaget att vinna marknadsandelar.
 
Enviro har utvecklat en ny intäktsmodell för att ta tillvara på teknikens goda lönsamhet. Bolaget planerar att tillsammans med kunden gå in som delägare i pyrolysanläggningar som uppförs, genom att starta ett gemensamt Special Purpose Vehicle (SPV). Därigenom får Bolaget ta del av de vinster som sker i produktionen samtidigt som Enviro får betalt i form av royalties, sålda moduler och komponenter samt konsulttjänster. Givet en anläggningskapacitet på 30 000 ton per år genererar anläggningen enligt Bolaget en omsättning om 111 MSEK och ett EBITDA-resultat om 69 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 62 %. Enviros resultat av detta står i proportion till deras ägarandel, vilket betyder att Bolaget löpande kommer erhålla betalningar från alla anläggningar där de är delägare.
 
I en aktieanalys skriver Analyst Group följane om Enviro Systems:
 
"Scandinavian Enviro Systems AB förhandlar med intressenter gällande kontrakt om delägande av pyrolysanläggningar med Enviro Systems teknologi, vilket förväntas vara den främsta potentiella värdedrivaren framgent. Genom anläggningen i Åsensbruk demonstrerar Bolaget deras patenterade teknik samtidigt som de säljer kimrök från anläggningen till slutkunder såsom Volvo Cars. Förväntade avtal om anläggningar motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK i ett Base scenario, vilket motsvarar en uppsida om 60 %."
 
Enviro Systems VD Thomas Sörensson ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera i pågående nyemission:
 
"1. Marknaden för kimrök i sin helhet väntas öka med en CAGR om 8,8 % fram till 2023, där cirka 50 % av ökningen kommer från prishöjningar. Användningen av kimrök i däckindustrin väntas öka med en CAGR om 4,4 % fram till 2025 som följd av tillväxt i antal producerade bilar.
2. Ledande patenterad teknik som kostnadseffektivt återvinner kimrök, vilket skapar möjlighet att konkurrera med bättre pris och mindre klimatpåverkan.
3. Faktorer såsom regleringar och kundmedvetenhet påverkar däcktillverkare och övriga köpare av kimrök att söka mer klimatsmarta alternativ såsom Enviros teknologi."
 
Bolagets huvudsakliga idé är att utveckla, bygga och driva pyrolysanläggningar där Enviros patenterade teknologi används. För att göra detta behöver Bolaget använda emissionslikviden i pågående emission till att amortera lån, accelerera bolagets kommersialisering, säkerställa finansiering av delägande i produktionsanläggningar och utöka kapaciteten i Åsensbruk.
 
Kort om erbjudandet:

Teckningsperiod: 4 december – 18 december 2018.
Teckningskurs: 0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie).
Tecknings-och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 84 492 249,60 SEK, motsvarande 80 procent av emissionslikviden vid full teckning.
 
Teckna online här
Läs aktieanalys här
Se intervju med VD här
Läs Prospekt här

Prenumerera