Kraftiga börsras de senaste veckorna ökar risken för en mörk höst för IT bolagen.

Oron på de finansiella marknaderna med kraftiga ras på världens börser de senaste veckor ökar risken för en mörk höst för IT-bolagen.Det ”worst case” scenario för vilken risken ökat är att fortsätter oron på finansmarknaden så sprider den sig till de flesta andra marknader. Vi kan då komma i ett läge liknande hösten 2008 där nya ordrar helt torkar upp och skjuts på framtiden. IT-marknadens utveckling 2011 kan värsta fall bli en minskande marknad.

Stockholm, fredag den 19 augusti 2011,

Oron på de finansiella marknaderna med kraftiga ras på världens börser de senaste veckor ökar risken för en mörk höst för IT-bolagen. Marknaden hade återhämtat sig från kraschen 2008-2009 och tillväxten ligger för närvarande runt 3 - 4,5 %. Det är för tidigt att säga exakt hur stor tillväxten för 2011 blir men vi ser definitivt en dämpning.

Vi har ännu inte hört om tillbakadragna beställningar eller stoppade projekt men många CIO: er har under semesterveckorna fått fråga på sitt bord om vad och hur mycket man kan dra ner i IT budgeten! De flesta CIO: er avvaktar i nuläget och vi ser olika scenarios beroende på hur långvarig den finansiella turbulensen blir.

Det ”worst case” scenario för vilken risken ökat är att fortsätter oron på finansmarknaden så sprider den sig till de flesta andra marknader. Vi kan då komma i ett läge liknande hösten 2008 där nya ordrar helt torkar upp och skjuts på framtiden. IT-marknadens utveckling 2011 kan värsta fall bli en minskande marknad.

Det i nuläget mest sannolika scenariot är att med förutsättning att vi ser återkommande rekyler på de finansiella marknaderna så kan IT marknaderna uppleva en kortare avmattning, där orderingång bromsas 3-4 kvartalet 2011 vilket leder till någon procents minskning av tillväxt på årsbasis.

Det är viktigt att inte överreagera på det uppkomna läget som sannolikt delvis är politiskt motiverat men trenden f.n. är nedåt.

För mer information och en introduktion av företaget kontakta

Niclas Klintheim, VD,

mobil 0706 – 555 540

www.analysttechnologies.se