Föräldrarna viktiga när vi väljer partner

Vad föräldrarna tycker om ens partner spelar stor roll för svenskarna. Enligt en ny undersökning från släktforskningstjänsten Ancestry, utförd av Novus, visar det sig att hela sju av tio svenskar lägger stor vikt vid föräldrarnas åsikt när det kommer till valet av partner. Men skillnaden mellan kvinnor och män är stor.

Familjens påverkan på valet av partner har minskat genom historien, men fortfarande tycker hela sju av tio (72 procent) av svenskarna att det är viktigt att föräldrarna kommer överens med ens partner. Kvinnor lägger större vikt vid föräldrarnas åsikter än män. Bland kvinnorna är det närmare hälften (41 procent) som tycker att det är mycket viktigt medan motsvarande andel bland männen är drygt var tredje (25 procent).

Yngre personer tycks lägga större vikt vid föräldrarnas åsikt gällande sin partner än övriga åldersgrupper. Bland personer mellan 18-29 tycker 46 procent att det är mycket viktigt att föräldrarna kommer överens med ens partner. Bland 30-49 åringar är motsvarande andel tre av tio (34 procent).

– Familjens åsikt kring våra livsval väger utan tvekan tungt, även i vår tid. Familjen och ytterst släkten, oavsett om den är stor eller liten, nära eller avlägsen, har påverkan på huruvida vi känner oss inkluderade, sedda och accepterade, säger Ann-Louise Paulsson.

Vi gifter oss allt senare
Det kan vara svårt att hitta den rätta, och kanske har det blivit svårare. Idag är bruden i genomsnitt 33,2 år och brudgummen 35,7 år när de står framför altaret, vilket är en ökning med cirka fem år jämfört med hur det såg ut kring 1900-talets början. Men drygt hälften av alla giftermål resulterar i skilsmässor. 2014 gifte sig 47 084 personer, samtidigt som drygt 24 000 personer skilde sig.

– Kärlek och romantik är en ganska modern uppfinning, i alla fall som skäl till äktenskap. Äktenskapet var länge en praktikalitet. Man gifte sig ofta med människor från samma församling. I kyrkböckerna hos Ancestry hittar man förstås även gifta par där mannen och kvinnan kom från olika församlingar eller olika län men då var det ofta så att deras hemförsamlingarna gränsade till varandra, säger Ann-Louise Paulsson.

Siffrorna kommer ifrån Novus samt SCB

För mer information kontakta gärna:
Daniel Wahlström, presskontakt
E-post: daniel.wahlstrom@gknordic.com
Telefon: 073-965 24 12

Ann-Louise Paulsson, marknadsansvarig på Ancestry
E-post: apaulsson@ancestry.se
Telefon: 08-725 33 87

Om Ancestry
Ancestry är världens största onlinetjänst för familjehistoria med mer än två miljoner betalande medlemmar över hela världen Totalt finns det 16 miljarder uppgifter ur historiska dokument och medlemmarna hos Ancestry har tillsammans skapat mer än 70 miljoner släktträd på www.ancestry.com och övriga Ancestry-webbplatser.

Om oss

Om Ancestry.seAncestry.se är en del av det globala nätverket med Ancestry-webbplatser som i sin helhet ägs av Ancestry.com Operations Inc. Det består av åtta webbplatser - www.ancestry.com i USA, www.ancestry.co.uk i Storbritannien, www.ancestry.ca i Kanada, www.ancestry.com.au i Australien, www.ancestry.de i Tyskland, www.ancestry.it i Italien, www.ancestry.fr i Frankrike och www.ancestry.se i Sverige. Totalt finns det 15 miljarder uppgifter ur historiska dokument på Ancestry-webbplatserna och man kan gratis bygga sitt släktträd och ladda upp foton. Medlemmar hos Ancestry har hittills skapat mer än 65 miljoner släktträd som innehåller 6 miljarder namn och 200 miljoner foton och berättelser. (Siffror från april 2015).

Prenumerera