Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

• INTÄKTERNA
uppgick till 6,2 mkr för perioden 1 april – 30 juni 2007 ( 4,4 mkr) och till 14,3 mkr för sexmånadersperioden 1 januari – 30 juni 2007 ( 6,2 mkr).

• RÖRELSERESULTATET
uppgick till – 2,5 mkr för kvartalet ( 0,0 mkr) och – 2,0 mkr för sexmånadersperioden ( 0,0 mkr).

• FÖRVÄRV
Bålsta Becatec AB förvärvades för 4 mkr

• ANCORA LISTADES DEN 12 JULI 2007 PÅ FIRST NORTHFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Kristofer Blockhammar
Telefon: +46 70 922 70 30
E-post: kristofer.blockhammar@ancoraenergispar.se

Dokument & länkar