Andra AP-fondens investering bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål kan uppnås

Andra AP-fonden har investerat i riskkapitalfonden The Rise Fund, som förvaltas av TPG Growth. The Rise Fund har som mål att uppnå mätbara, positiva sociala och miljömässiga resultat samt marknadsmässig finansiell avkastning. The Rise Funds mål stämmer överens med flera av FN:s globala hållbarhetsmål.

Andra AP-fonden har investerat 50 miljoner USD i riskkapitalfonden The Rise Fund. Utgångspunkten för The Rise Funds strategi är att privata företag spelar en viktig roll för att bidra till positiv påverkan på globala samhälleliga utmaningar och att detta kan ske utan avkall på avkastning. Varje enskild utmaning med FN:s globala hållbarhetsmål medför en möjlighet att påverka och investerare kan därigenom bidra till att de globala målen uppnås.

- Ansatsen att investera med avsikt att påverka är inte ny, men det nya och unika för strategin är att The Rise Fund använder oberoende forskning för att mäta den positiva påverkan i finansiella termer, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

- Vi är glada över att kunna göra denna investering eftersom den ligger helt i linje med vårt uppdrag, att både maximera avkastning och att ta hänsyn till etik och miljö. Genom det hållbarhetsarbete och de investeringar vi gör bidrar fonden på olika sätt till FN:s globala hållbarhetsmål och vi försöker vara aktivt engagerade i målen, säger Eva Halvarsson.

The Rise Fund mäter hur stor konkret påverkan en potentiell investering förväntas ha under dess investeringslivscykel, med fokus på det påverkansresultat som definieras av FN:s globala hållbarhetsmål. Metodiken för att mäta påverkan har utvecklats i samarbete med The Bridgespan Group, ett ledande icke-vinstdrivande rådgivningsföretag och en resurs för bland annat organisationer och investerare. Vikten av att använda oberoende information för att mäta påverkan i kombination med TPG:s globala räckvidd var avgörande för Andra AP-fondens beslut att investera i The Rise Fund.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 324,5 miljarder kronor (31 dec 2016) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare som har ett viktigt uppdrag – att till låg risk maximera avkastningen på lång sikt så att den så kallade bromsen inte löses ut.

Taggar:

Om oss

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar 227,3 mdkr inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden är en trygg och stabil kapitalförvaltare som har ett viktigt uppdrag från riksdagen – att långsiktigt maximera avkastningen på det svenska pensionskapitalet.

Prenumerera

Dokument & länkar