Marknadsmeddelande 138/18 – Angler Gaming PLC:s aktier handlas exkl. utdelning den 8 juni 2018

Förutsatt beslut på årsstämman den 7 juni 2018, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 8 juni 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 7 juni 2018.

Utdelningens storlek är 0,045 EUR per aktie.

Avstämningsdag är den 11 juni 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: ANGL
ISIN-kod: MT0000650102
Orderboks-ID: 411E
CFI: ESVUFM
FISN: ANGLER GAMING/EQ
Utdelning; 0,045 EUR per aktie
Handel exkl. utdelning: 8 juni 2018

Stockholm den 4 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Anglers verksamhet består i att äga och förvalta bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. Dotterbolaget Starfishs verksamhet inriktar sig främst på olika former av kasinospel. Spelen som erbjuds är baserade dels på egen mjukvara som förvärvats från Betssons dotterbolag, dels på mjukvara från externa spelleverantörer.