Näringslivets Miljöchefer och Finanstidningen utlyser priset Utmärkt Miljöledarskap

Näringslivets Miljöchefer och Finanstidningen utlyser priset Utmärkt Miljöledarskap Idag startar nomineringsperioden för föreningen Näringslivets Miljöchefer (NMC) och Finanstidningens pris Utmärkt Miljöledarskap. Priset ska belöna en person som genom kompetent ledarskap har medverkat till ett framgångsrikt miljöarbete. Härigenom vill NMC och Finanstidningen uppmärksamma det miljöarbete som bedrivs i det svenska samhället och lyfta fram en av de många personer som integrerar miljötänkande i sina ansvarsområden. Margot Wallström jurymedlem och prisutdelare Margot Wallström, EUs miljökommissionär, ingår i den jury som ska utse pristagaren. Övriga jurymedlemmar är Antonia Ax:son Johnson, direktör Axel Johnson AB, Renata Chlumska, alpinist, Gunnar Rundgren, pristagare Utmärkt Miljöledarskap 2000, Per Lundsjö, chefredaktör Finanstidningen och Johan Trouvé, ordförande NMC. Priset kommer att delas ut av Margot Wallström vid NMCs årsmöte i mars 2002. [REMOVED GRAPHICS] - Jag vill gärna medverka till att uppmärksamma och belöna det goda miljöledarskap som utövas i svenska företag. Att lyfta fram goda exempel är ett viktigt verktyg för att driva på miljöarbetet i hela Europa. Jag hoppas att utmärkelsen 'Utmärkt Miljöledarskap' kan bidra till en dialog mellan olika europeiska verksamheter, där man inspirerar varandra till ett tydligt och framsynt miljöledarskap, säger Margot Wallström. [REMOVED GRAPHICS] - Miljö och hållbar utveckling är framtidsfrågor för näringslivet och ska ingå som en del i alla organisationens beslut. Vi vill lyfta fram en ledare som lyckats integrera dessa frågor i arbetet, säger NMCs ordförande Johan Trouvé. [REMOVED GRAPHICS] - Miljöfrågorna spelar en allt större roll för företagens kommersiella bedömningar. Detta mer positiva samspel mellan marknad och miljöhänsyn vill vi sätta i fokus genom vårt miljöpris," säger Finanstidningens chefredaktör Per Lundsjö Allmän nominering fram till 30/11 Allmän nominering pågår fram till den 30 november 2001. Nomineringsformulär samt mer information om priset finns på NMCs hemsida: www.nmc.a.se Priset ska tilldelas en person vars ledarskap har bidragit till en avsevärd miljöförbättring eller ökat uppmärksamheten kring miljöfrågornas betydelse. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Näringslivets Miljöchefer (NMC) Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt miljöarbete. Föreningen bildades 1994 och har 315 medlemmar, vilka representerar flertalet branscher i det svenska näringslivet. Ytterligare information finns på hemsidan www.nmc.a.se Kontaktpersoner För mer information om priset Utmärkt Miljöledarskap, kontakta: Anne Örtegren, sekreterare NMC 08-657 12 35, 070-600 28 07, anne.ortegren@af.se Johan Trouvé, ordförande NMC 031-703 80 37, 0705-53 45 14, johan.trouve@schenker.com Per Lundsjö, chefredaktör Finanstidningen 08-506 245 14, 0707-13 45 14, per.lundsjo@fti.se [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00540/bit0001.pdf

Dokument & länkar