Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF SWECO AB (publ) lämnade den 24 september 2001 ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier och konvertibler i AB Ångpanneföreningen(publ). Detta erbjudande avvisades senare av två av ÅFs huvudaktieägare, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och ÅFOND med 54 procent av rösterna tillsammans. Styrelsen har fört fortsatta diskussioner med företrädare för SWECO och dess huvudaktieägare samt med Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. De förändringar av SWECOs bud som har aviserats har idag avvisats av Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. En majoritet av ÅFs styrelse har beslutat att inte tillstyrka ett sådant bud och att inte fortsätta överläggningarna med SWECO. Hans Dalborg, Anders Narvinger och Lars Westerberg har beslutat att lämna ÅFs styrelse. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att ske inom kort. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Styrelsen För mer information: Ordförande Hans Dalborg 08-614 78 01 ÅFORSK ordf Jan-Erik Olsson 070-582 13 00 VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 AB Ångpanneföreningen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01000/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01000/bit0001.pdf

Dokument & länkar