Tidpunkter för ekonomisk information

Tidpunkter för ekonomisk information Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2000 att lämnas vid följande tidpunkter: Bokslutskommuniké för 1999 års verksamhet 15 februari Delårsrapport januari-mars 2000 11 maj Ordinarie bolagsstämma 11 maj Delårsrapport januari-juni 2000 15 augusti Delårsrapport januari-september 2000 24 oktober Delårsrapporterna lämnas normalt cirka kl 11.00. Bolagsstämman börjar kl 17.00. Samtliga rapporter översänds via BIT till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen För mer information: Informationschef Kaj Sandart, AB Ångpanneföreningen 08-657 11 85 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar