Världsbanken etablerar globalt utbildningsnätverk via satellit med assistans av ÅF-International

Världsbanken etablerar globalt utbildningsnätverk via satellit med assistans av ÅF-International Världsbanken skapar nu ett globalt nätverk för distansutbildning, The Global Distance Learning Network (GDLN). Nätverket ska länka samman ett stort antal utvecklingsländer med den senaste spjutspetskunskapen. - Kurser, seminarier och förhandlingar kommer att kunna genomföras via nätverket, dygnet om, året runt! Privata företag, myndigheter och internationella organisationer kommer att kunna använda nätverket. Förhoppningen är att också svenska företag och organisationer ska komma att använda nätverket. ÅF-Internationals engagemang i projekt visar att svenskt IT-kunnande är i världsklass och att svenska konsulter efterfrågas i globala IT-projekt. Den senaste IT-tekniken via satellituppkoppling ger i detta nätverk unika möjligheter till interaktivitet och pedagogisk högkvalitativ utbildning. Detta i kombination med några av världens ledande utbildningsinstitutioners medverkan ska ge även utvecklingsländer direkt tillgång till de senaste forsknings- och utvecklingsframstegen. I ett första steg ska ett globalt nätverk om 15 utbildningscentras tas i drift redan från juni i år. Dessa olika centra etableras nu i Europa (Spanien och Frankrike), Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och i USA. ÅF-International har med några av världens ledande IT-/distansutbildnings- institutioner engagerats av Världsbanken för att bidra till nätverkets skapande, bland annat vad avser management-, utbildnings-, logistik-, utvärderings- och IT-kunnande. ÅF-International bidrar bl.a. med mångårig erfarenhet från arbete med managementutbildning, både på plats i utvecklingsländer och för grupper av chefer från utvecklingsländer i Sverige. Vidare kommer ÅF att kunna bidra med genuint IT- och teknikkunnande inom många av de olika utbildningarna. En första managementutbildning av cheferna för de olika centra genomförs nu i New Delhi, Indien. Klas Ljungberg, International Training Manager, ÅF-International, är på plats på uppdrag av Världsbanken, för att utvärdera utbildningen: - Det är av största vikt att ledningarna för de olika centra i det globala nätverket får en gemensam plattform för det kommande arbetet. ÅFs roll är att säkerställa att denna första utbildning både ger de deltagande cheferna och deras organisationer, i respektive land och region, nödvändiga kunskaper. - Närmast kommer nu ÅF också att arrangera en uppföljande utvärderings- och utbytes-workshop bl.a. med hjälp av Internet från Västafrika och i samband med detta görs också en uppföljande utbildning för de centra som representerar franskspråkiga Afrika. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Informationsavdelningen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar