Annehem Fastigheter AB (publ): Förtydligande av pressmeddelandet ”Försäljning, utdelning och notering av Victoria Park” daterat den 1 oktober 2007

Sista dag för handel i Annehem-aktien inklusive företrädesrätt att köpa aktier i
Victoria Park var den 2 oktober 2007. Den som är aktieägare i Annehem
den 5 oktober kommer att erhålla företrädesrätt att köpa aktier i Victoria Park.


Preliminär tidsplan
o 15 oktober – 26 oktober 2007 Anmälningsperiod för köp av aktier i Victoria Park
o 29 oktober 2007 kl. 16.00 Extra bolagsstämma i Annehem med beslut om utdelning
o 30 oktober 2007 Annehem-aktien handlas utan rätt till utdelning
o 2 november 2007 Avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i Victoria Park
o 14 november 2007 Bedömd första dag för handel i Victoria Park-aktien på First North

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar