Annehem föreslår inlösen av aktier

Styrelsen för Annehem kommer att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om aktiesplit och inlösen av aktier. Förfarandet innebär att Annehemaktien delas upp i två aktier, varav den ena är en inlösenaktie. Vardera inlösenaktie kommer automatiskt att lösas in mot en kontant betalning om tio kronor. Inlösenprogrammet av Annehemaktier omfattar totalt 12 373 330 aktier motsvarande en återbetalning till aktieägarna om 123 733 300 kronor.

Inlösenförfarandet i korthet

* Annehemaktien delas upp i två aktier varav den ena skall benämnas inlösenaktie i VPC-systemet.
* Inlösenaktien kommer att lösas in mot en kontant likvid om 10 kronor.
* Inlösenförfarandet sker automatiskt utan att aktieägaren behöver vidta någon åtgärd.
* Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 31 oktober 2008.
* För att möjliggöra aktiesplit och inlösen av aktier föreslås även justeringar i bolagsordningen och genomförande av fondemission.
* Inlösenförfarandet förutsätter att extra bolagsstämma den 20 oktober 2008 beslutar enligt styrelsens förslag.
* Utförlig skriftlig information om förslaget kommer att distribueras och finnas på Annehems hemsida från och med den 19 september 2008.


Tidplan för inlösen

20 oktober Extra bolagsstämma
28 oktober Sista dag för handel med Annehemaktien inklusive rätt till inlösenaktie
31 oktober Avstämningsdag split och inlösen av aktier
4 november Första dag för handel med inlösenaktier
14 november Sista dag för handel med inlösenaktier
25 november Uppskattat datum för utbetalning av likvid

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar