Annehems delårsrapport januari - juni 2007

Positiv utveckling under första halvåret för Annehem

- Resultatet efter skatt uppgick till 80,0 (30,1) Mkr, vilket motsvarar 6,68 (3,54) kr per aktie.

- Resultat före skatt uppgick till 97,2 (42,6) Mkr. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om 93,9 (44,6) Mkr.

- Hyresintäkterna uppgick till 32,1 (0,1) Mkr.

- Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna vid periodens utgång var 1 056,7 Mkr.


Andra kvartalet 2007
- Resultatet efter skatt uppgick till 40,4 Mkr.
- Hyresintäkterna uppgifk till 17,2 Mkr.


Viktiga händelser under perioden

- Förvärv av tre fastighetsbestånd till ett värde om cirka 300 Mkr med en total uthyrningsbar yta om cirka 38 900 kvm.

- Tecknat hyreskontrakt med H&M, Håkanssons, Ecco och Gina Tricot i Landskrona, som ett led i Annehems satsning i Landskrona.

- Noterades på First North den 11 maj 2007.

- Unni Åström har tillträtt som VD för dotterbolaget Victoria Park AB.


Peter Strand, VD Annehem kommenterar:
”Vi har fått en positiv utveckling under första halvåret. Det har varit en intensiv, spännande och mycket inspirerande tid för oss. Det är min övertygelse att samtidigt som vår starka finansiella utveckling fortsätter framöver, bygger vi vidare på själva grunden för hur vår verksamhet framöver ska utvecklas.”

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2007.

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Dokument & länkar