Försäljningen av 33,3 procent av aktierna i Victoria Park är genomförd

Annehem Fastigheter AB (publ), som är noterat på First North, beslutade tidigare i år att knoppa av dotterbolaget Victoria Park i Malmö AB (publ). Som ett led i avknoppningen har allmänheten erbjudits att förvärva 33,3 procent av samtliga aktier i Victoria Park med företrädesrätt för aktieägarna i Annehem. Anmälningstiden för köp av aktier i Victoria Park avslutades den 26 oktober 2007.

Försäljningen innebär att styrelsen på extra bolagsstämman i Annehem, som hålls idag kl. 16.00, kommer att föreslå att stämman beslutar om att dela ut resterande 66,7 procent av aktierna i Victoria Park (motsvarande 12 373 330 aktier) till aktieägarna i enlighet med Lex ASEA. Avstämningsdag för rätt att delta i den extra bolagsstämman var den 23 oktober 2007.

Som tidigare meddelats är försäljningen av de 33,3 procent av aktierna villkorad av att den extra bolagsstämman fattar beslut om utdelning av resterande 66,7 procent av aktierna.

Försäljningen av de 6 186 665 aktierna i Victoria Park skedde till ett pris om SEK 15 per aktie och inbringade cirka MSEK 92,8 före emissionskostnader till Annehem. Köpta aktier beräknas finnas tillgängliga på direktregistrerade aktieägares vp-konton tidigast den 1 november 2007. Allt under förutsättning att den extra bolagsstämman i Annehem beslutar om utdelning av resterande aktier.

”Det är glädjande att se att intresset för livsstilsboendet Victoria Park är så stort. För Annehem innebär en avknoppning av Victoria Park att vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet: fastighetsutveckling i den växande Öresundsregionen”, säger Annehems VD Peter Strand.

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar