Anoto funktionalitet grunden till HPs nya produkt HP Forms Automation System

Anoto funktionalitet grunden till HPs nya produkt HP Forms Automation System Igår på Comdex i Las Vegas lanserade HP sin nya produkt HP Forms Automation System (HP FAS) med Anoto funktionalitet. Den nya lösningen kommer i stor utsträckning att förbättra blankettbaserade affärsprocesser för stora och medelstora företag och kommer att finnas tillgänglig i Nordamerika och Västeuropa från och med november 2003. "HPs lansering av nya HP Forms Automation System är ett stort steg framåt på företags-marknaden för Anoto. HP tillför stora erfarenheter av systemlösningar och en kraftfull global kanal," säger Örjan Johansson, VD för Anoto Group. "Med hjälp av HPs utskriftsteknik kan blanketterna skrivas ut på HPs LaserJet skrivare." "HP FAS bidrar till stora besparingar i tid och pengar för HPs kunder. HP FAS är användarvänlig och integrerar med bakomliggande företagssystem. De vertikala marknader, som bäst kan dra nytta av denna teknologi är exempelvis banker och försäkringsbolag, hälsovård, tillverkning och organisationer inom den offentliga sektorn. HPs vision är att göra pappret intelligent," säger Eric Chaniot, Vice President, HP Digital Pen & Paper. "Genom att kombinera HPs och Anotos teknologier blir papper den billigaste metoden för datainmatning i realtid. Man kan säga att vi byter ut dataskärmen mot ett vanligt papper!" Idén med det papperslösa kontoret har ännu inte blivit verklighet. De huvudsakliga hindren för detta är höga kostnader och problem relaterade till kundens implementering. År 2004 kommer mer än 100 miljarder blanketter fortfarande att användas av företag i USA. Den genomsnittliga kostnaden för utskrift av en blankett är 5 cent, men hanteringen av dessa blanketter (datainmatning etc.) kostar företagen i genomsnitt 90 cent per blankett. HP FAS kommer att innebära att kostnaderna uppgår till mindre än en tredjedel jämfört med den traditionella hanteringen av blanketter och kommer att reducera hanteringstiden från veckor till minuter. "HP FAS innebär stora fördelar för Anoto funktionaliteten på företagsmarknaden eftersom lösningen fokuserar på områden där Anoto funktionalitet kan bidra med ett signifikant mervärde. Vi är övertygade om att samarbetet med HP kommer att utgöra en viktig tillväxtfaktor för Anoto under 2004 och framåt," säger Örjan Johansson. HP Forms Automation System består av en HP Digital Pen 200, HP Workflow Connect 200, HP Transaction Pack 200 och HP LaserJet printrar. För mer information om HP FAS: www.hp.com/go/fas http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2003/businessipg/ För mer information: Örjan Johansson Charlotte Laveson VD Information Anoto Group AB Anoto Group AB +46 733 45 12 08 +46 733 47 86 20 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 180 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Logitech International S/A och Capital Group. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00170/wkr0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar