Anoto Group: Effektivare mammografi med digital penna

Lund, 25 oktober, 2007 – Säkrare och snabbare mammografi. Det är resultatet för de franska hälsocentra som börjat använda sig av Anotos digitala penn- och pappersteknologi. Idag används tekniken vid tolv av dem.

Alla franska kvinnor mellan 50 och 75 år erbjuds mammografi (röntgenundersökning för att upptäcka bröstcancer) vartannat år. Resultatet från varje undersökning måste enligt fransk lag tolkas två gånger, en gång av den radiolog som utför mammografin och sedan ytterligare en gång av en expert. Experten granskar den undersökande radiologens anteckningar och synar mammogrammet som utförts. Sedan överför han eller hon anteckningarna till datorn med hjälp av digital penn- och pappersteknologi. Tidigare utfördes detta moment av kontorspersonal utan medicinsk utbildning. Risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn var därför stor, men har nu eliminerats. Dessutom har tiden för varje undersökning minskats från tre timmar till bara 20 minuter och som följd har väntetiden för mammografi kunnat kortas rejält. Haute Garonne är ett av hälsocentren som utnyttjar digital penn- och pappersteknologi.

- För oss har tidsvinsten som den digitala tekniken gett oss inneburit att vi kan tidigarelägga ett nytt program för snabbare upptäckt av bröstcancer, säger Dr Lepec, samordnare vid mammografikliniken. Efter 15 månaders erfarenhet av Anotos teknik, har dataöverföringen blivit så gott som hundraprocentigt säker. Inga arbetsrutiner har behövt ändras och systemet har fungerat utan avbrott, tillägger han.

I år har totalt cirka 200 000 mammografier genomförts med hjälp av Anotos digitala teknik i Frankrike. I genomsnitt utförs 30 000 mammografier per center varje år.

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Prenumerera

Dokument & länkar