Anoto Group AB får en order på 10.000 pennlicenser från sin japanska partner Order- Made Souyaku (“OMS”)

Anotos japanska dotterbolag har fått en order på 10,000 pennlicenser från sin japanska partner OMS. OMS utvecklar system för digitala journaler samt kliniska prövningar för den japanska vård- och läkemedelssektorn.

Licenserna betalas genom en engångsbetalning.

“Vi är mycket glada över att kunna presentera Anotos hittills största pennlicens order. Vi har under en tid upplevt ökad affärsaktivitet inom Forms Solution och den nya ordern styrker oss i vår uppfattning att strategin att fokusera på Forms Solution är riktig,” säger Anders Norling, VD, Anoto Group AB.


För mer information:

Anders Norling, CEO
Anoto Group AB
+46 733 45 14 98

Informationen är sådan som Anoto Group skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti, 2007

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar