Hitachi investerar 15 MSEK i Anoto

Hitachi investerar 15 MSEK i Anoto Styrelsen i Anoto har beslutat att nyemittera 650.000 aktier för sammanlagt 14,95 MSEK till Hitachi. Nyemissionen görs i enlighet med styrelsens bemyndigande att rikta emissioner till Anotos strategiska partners. Bemyndigandet erhölls vid ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002. Nyemissionskursen är fastställd till 23 SEK. Nyemissionskursen motsvarar en premie om 9,5 % jämfört med slutkursen fredagen den 5 juli samt drygt 40 % jämfört med det handelsvägda genomsnittspriset under de senaste 10 dagarna beräknat från och med fredagen den 5 juli 2002. Nyemissionen är en naturlig fortsättning på det tidigare aviserade samarbetet mellan Anoto och Hitachi som offentliggjordes under april månad i år. Samarbetet omfattar bland annat utveckling av den nya infrastrukturprodukten Enterprise Paper Look-up Service (EPLS) som gör det möjligt för företag att skapa kundspecifika digitala formulärlösningar innanför företagets brandväggar. "Hitachi är idag en av våra starkaste partners och vi är mycket glada över deras fortsatt visade förtroende för bolaget och teknologin. Sedan tidigare har Hitachi placerat sammanlagda order på 20 MSEK i kundspecifik utveckling. Installation av de första gemensamma produkterna beräknas ske till japanska kunder under Q1 2003. Viktiga kundgrupper kommer att vara sjukvård, public service och logistik. I och med emissionen som uppgår till 15 MSEK förstärks samarbetet mellan Hitachi och Anoto ytterligare och skapar förutsättningar för en ännu tydligare och närmare relation för framtiden," säger Christer Fåhraeus, koncernchef för Anoto Group. Utspädningseffekten av Hitachi's investering uppgår till ca 0,84 % av aktiekapitalet inklusive de nyemitterade aktierna och exklusive utestående optionsrätter. Styrelsen totala mandat för industriella riktade emissioner omfattar 8 miljoner aktier. · EPLS = Enterprise Paper Look-up Service, en ny produkt som kompletterar den infrastruktur som marknadsförs och säljs av Anoto. Produkten ger företagskunder ytterligare möjligheter att utveckla kundspecifika penn- och pappersbaserade applikationer och tjänster på sitt intranät innanför företagets brandväggar. Hitachi kommer att använda Anotos EPLS i sina lösningar, men EPLS kommer också att bli en standardprodukt, som kommer att ägas av Anoto och marknadsföras och säljas av partners på global basis. · För mer information, kontakta gärna: Christer Fåhraeus Charlotte Laveson Koncernchef Informationschef Anoto Group AB Anoto Group AB +46 733 45 12 05 +46 733 47 86 20 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Prenumerera

Dokument & länkar