Rapport från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Rapport från extra bolagsstämma i Anoto Group AB Vid dagens extra bolagsstämma i Anoto Group AB i Lund beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av ytterligare 3,3 miljoner aktier till Logitech. Styrelsen bemyndigades också att besluta om nyemission av högst 1,7 miljoner aktier för att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. "Logitech är en av våra viktigaste partners och i och med att deras förvärv av en ägarandel om 10,2 % i Anoto Group nu fullbordats förstärks samarbetet ytterligare och skapar ännu bättre förutsättningar för utveckling av deras pennversioner, Logitech io Personal Digital Pen samt för utveckling av den övergripande digitala penn- och pappersplattformen," säger Örjan Johansson, koncernchef, Anoto Group AB. David Henry, som är Senior Vice President på Logitech, valdes in i Anoto Group:s styrelse. Styrelseledamoten Nils Ljung har sedan tidigare meddelat att han önskar lämna styrelsen som därmed även i fortsättningen kommer att bestå av åtta ledamöter. Bolagsstämman beslutade att styrelsearvodet ska utgå med oförändrat belopp om 1,2 miljoner kronor. För mer information: Christer Fåhraeus Styrelseordförande Anoto Group AB +46 733 45 12 05 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00220/wkr0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar