Redeye - Anoto: Den stora uppståndelsen

I september förändrades marknaden för digitala pennor tack vare att Apple lanserade sin Apple-penna. Anoto utnyttjar det positiva momentumet på marknaden och gör ett vältajmat förvärv av dess partner Livescribe för 15 miljoner dollar, på värderings P / S 1x. Anoto har dessutom inlett diskussioner med andra stora OEM-företag och de har sedan tidigare affären med HP. Vi har reviderat våra kort- och långsiktiga estimat, vilket resulterar i nya motiverade värden för våra positiva respektive negativa scenarier. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/NLp7Ug

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Ericsson, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Prenumerera