Effektiv gnagarsanering - Anticimex SMART. Inbjudan informationsträff Växjö 16/4 kl 9-11

Råttor och möss kan sprida sjukdomar, orsaka eldsvådor och ge upphov till vattenskador. Andra bekymmer gnagarna ställer till med är lukt och dåligt rykte. Med modern teknik utan bekämpningsmedel kan vi minska problemen på ett miljövänligt och effektivt sätt. 

ANTICIMEX BJUDER DÄRFÖR IN TILL EN TRÄFF där du kommer att får ta del av Anticimex patenterade ditigala gnagarfällor - Anticimex SMART. Gnagarfällor som kan monteras i avloppen eller placeras på marken. Till skillnad från traditionella saneringsmetoder innehåller de digitala gnagarfällorna inget bekämpningsmedel.

Agenda:

  • Fika med smörgås
  • Presentation av SMART- konceptet
  • Bakgrund
  • Kommande nyheter
  • Demo av SMARTtrap och SMARTbox

Kontakta oss
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
0708-78 78 20
hakan.kjellberg@anticimex.se

Om Anticimex
Anticimex är ett internationellt serviceföretag som grundades i Sverige 1934. Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. Vi är ca 4 000 anställda som arbetar inom områdena skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Under 2014 hade vi 2,2 miljoner kunder och den sammanlagda omsättningen uppgick till cirka 3,5 miljarder kronor. Läs mer på www.anticimex.se

Om oss

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex har mer än 3 600 anställda och har 2,2 miljoner kunder i 17 länder runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Prenumerera

Dokument & länkar