Energideklaration av flerbostadshus: Anticimex är ackrediterat för att utföra Energideklarationer

Anticimex har nu blivit ackrediterad av SWEDAC att utföra energideklarationer enligt lagen om Energideklaration. Ackrediteringen innebär att Anticimex kan starta arbetet med att utföra energideklarationer enligt den lag som trädde i kraft 1 oktober 2006.

Idag har Anticimex AB certifierade energiexperter på filialerna; Helsingborg, Kristianstad, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Energicenter i Karlstad som har blivit ackrediterade. Detta innebär att Anticimex är det första rikstäckande bolaget som kan leverera energideklarationer.

- Vi är nu klara med certifierings- och ackrediteringsprocessen och kan leverera energideklarationer i stor skala i hela landet, vilket är en glädjande nyhet, säger Mats Samuelsson, regionchef för Energi på Anticimex.

Anticimex är experter på inomhusmiljö och har arbetat med energibesiktningar i flera år. Statistik från våra energibesiktningar visar att det är möjligt att minska energikostnaderna upp till 45 procent i flerbostadshus.

Lagen om energideklaration för byggnader är resultatet av ett EG-direktiv och som har som mål att minska den totala energiförbrukningen med minst 20 procent. Bostäder och lokaler förbrukar idag en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Lagen gäller alla medlemsländer.

Senast 31 december 2008 ska alla flerbostadshus samt specialbyggnader vara energideklarerade. Det är ca 135.000 flerbostadshus som ska deklareras, fastigheter där uthyrning sker eller där lägenheter säljs. Fr.o.m. 1 januari 2009 ska alla villor som säljs, byggs nya eller hyrs ut energideklareras.

- Det kommer att bli en intensiv och spännande period den närmaste tiden för att hinna med att deklarera alla flerbostadshus före 31 december 2008, säger Leif Kumlin, chef för Anticimex Energicenter.

För mer information kontakta:
Leif Kumlin, chef Anticimex Energicenter, 0733-641 931
Mats Samuelsson, regionchef för Energi, 0708-24 52 60
Gunilla Carlsson, pressansvarig, 0708-733 830, 08-517 634 23

Anticimex är ett europeiskt serviceföretag med svenska rötter från 1934. Våra 1400 medarbetare arbetar med att minska hälsorisker inomhus och i hygienkänsliga verksamheter genom inspektioner, garantier och försäkringar. Hygienfrågor, skadedjur och byggnader är våra främsta områden och vårt motto ”att förebygga och skydda innebär att vi alltid försöker lösa problemen innan de har inträffat.

Taggar:

Om oss

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex har mer än 3 600 anställda och har 2,2 miljoner kunder i 17 länder runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Prenumerera