Går du i köptankar?

Processen att köpa ny bostad är spännande och något som vi lägger ner mycket tid och engagemang på. Därför är det viktigt att du som köpare vet vad du kan förvänta dig av bostaden när du går in i en eventuell budgivning.

Så gott som alla bostäder har brister och felaktigheter, vilket i sig inte är konstigt. Det viktigaste är att man som köpare kan göra en bedömning av eventuella brister och dess omfattning, samt vad det kommer att innebära för mig som köpare, både praktiskt och ekonomiskt. För ett otränat öga kan vissa fel vara svåra att upptäcka. Som köpare kan det därför vara bra att låta göra en besiktning av bostaden i de fall säljaren inte redan sett till att det finns en sådan gjord innan visningen. Om det redan finns en besiktning utförd är det viktigt att man som köpare ser till att få en genomgång av protokollet med besiktningsteknikern för att säkerställa att man tolkat resultatet på ett riktigt sätt, allt för att få ett så bra beslutsunderlag som det går inför bostadsköpet.

Köparens undersökningsplikt
Du som köpare har ett stort ansvar att kontrollera husets skick som en del av en omfattande undersökningsplikt inför husköpet. Viktigt att tänka på är att även om besiktningsteknikern hjälper dig som köpare med en del av undersökningsplikten så ingår inte allt i uppdraget, utan det kan krävas speciella ytterligare fackkunskaper för vissa delar av huset. Undersökning avseende radonmätning, kontroll av elsystem, ventilation och provtryckning av skorsten är exempel på vad som normalt inte ingår vid en besiktning.

Vill du ha hjälp med besiktning inför ditt bostadsköp?
Kontakta oss om du går i köptankar och behöver hjälp med en besiktning. Här kan du även läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt framtida boende.

Taggar:

Om oss

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex har mer än 3 600 anställda och har 2,2 miljoner kunder i 17 länder runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Prenumerera

Media

Media