Klimatförändringar växande problem för småhus med krypgrund visar rapport från Anticimex

300 000 svenska småhusägare kan vara drabbade av fuktskador utan att veta om det.  Det visar en rapport från Anticimex som sammanställt 2 131 överlåtelsebesiktningar genomförda år 2007.  I mer än vartannat småhus med krypgrund konstaterades någon form av fukt- eller mögelskada. För den enskilde villaägaren kan det innebära kostnader mellan 15 000 och 250 000 kronor.

Krypgrunden, även kallad torpargrund, är en vanlig grundläggning för småhus då den är enkel och billig att bygga. I krypgrunden kan det lätt uppstå fuktproblem eftersom grunden ventileras med uteluft och aldrig värms upp. Störst är problemen under sommaren och hösten då luftfuktigheten i grunden stiger och kondens kan bildas, vilket innebär ett perfekt klimat för svamp och mögel.

Anticimex kartläggning visar att 55 procent av de besiktade småhusen med krypgrund har fukt- eller mögelskador i dessa utrymmen. Ett problem som kan komma att förvärras i takt med SMHI:s scenarier om ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket innebär kortare upptorkningsperioder.

De besiktade husen är spridda över hela landet, från Piteå i norr till Malmö i söder. Av dessa hus hade 31 procent krypgrund. Vilket skulle innebära att av Sveriges totalt 2 miljoner småhus vilar 620 000 hus på krypgrund och av dessa beräknas drygt hälften, mer än 300 000, ha fukt- och mögelskador.

Regionala skillnader för hus med krypgrund
Anticimex undersökningen visar på regionala skillnader, vilket till stor del beror på varierande klimatförhållanden i landet. Fuktig luft tillsammans med hög lufttemperatur i längre perioder bidrar till fukt- och mögelskador i krypgrunder.

Norra: I den norra regionen beror orsaken till skadorna i krypgrunden på temperaturskillnader. 45 procent i norra Sverige har skador.
Mellersta: Den lägre andelen skadade grunder i mellersta Sverige beror på det något jämnare klimatet. Statistik från Anticimex undersökning av besiktigade småhus visar att 42 procent av småhusen har skadade krypgrunder.
Västra: Västra Sverige är särskilt drabbad av fukt- och mögelskadad krypgrund. Hela 69 procent av krypgrunderna var skadade.
Södra: Liksom västra Sverige har södra Sverige ett klimat som långa perioder har ett högt fuktinnehåll i luften. Kort vinter gör uttorkningsperioden i krypgrunden kort. I södra Sverige var 67 procent av krypgrunderna fukt eller mögelskadade.

Höga kostnader för husägare
Många husägare är idag inte medvetna om att det kan finnas skador i krypgrunden.  Skadorna upptäcks oftast när huset ska säljas då en överlåtelsebesiktning genomförs. Skadorna blir en negativ överraskning och skapar frustration. Kostnaden för att åtgärda skador i krypgrunden varierar mellan 15 000 upp till 250 000 kronor, beroende på skadans storlek. Kostnaden bärs i de flesta fall av villaägaren själv eftersom fuktskador i krypgrunden normalt inte omfattas av traditionella villaförsäkringar.

- Fördelarna med krypgrund är att skadorna är lätta att upptäcka. Det gäller som husägare att vara uppmärksam och ha ett väl fungerande fuktskydd utvändigt på grundmurar samt avdunstningsskydd på marken i grunden, säger Per Bergström, produktchef på Anticimex.

Bilaga: Anticimex rapport: "Hundratusentals svenska villor kan vara fuktskadade".

Kontaktpersoner Anticimex:
Robert Ros, teknikansvarig 0708-22 60 81
Per Bergström, produktchef 0706-79 82 33
Gunilla Carlsson, pressansvarig 0708-733 830

Anticimex är ett europeiskt serviceföretag med svenska rötter från 1934. Våra 1400 medarbetare arbetar med att minska hälsorisker inomhus och i hygienkänsliga verksamheter genom inspektioner, garantier och försäkringar. Hygienfrågor, skadedjur och byggnader är våra främsta områden och vårt motto ”att förebygga och skydda innebär att vi alltid försöker lösa problemen innan de har inträffat.

Taggar:

Om oss

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex har mer än 3 600 anställda och har 2,2 miljoner kunder i 17 länder runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Prenumerera

Dokument & länkar