Vägglusfallen i fortsatt kraftig ökning

Spridningen kan hindras via nya saneringsmetoder och god kommunikation

Vägglusfallen fortsätter att öka i hela västvärlden. Sverige är inget undantag och Anticimex har sett en ökning från några hundra fall 2006 till över 12 000 fall 2011. Vägglössen har en stor social påverkan och både hotell, bostäder, sjukhus och kollektivtrafik är drabbade.

-          Orsakerna är många och komplicerade, men det viktigaste är att vi tar problemen på allvar och samverkar för att tillsammans försöka bryta trenden. Bekämpningsmedel och olika sanerings-metoder i all ära - det viktigaste är att vi inte blundar och låtsas att problemen inte finns, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Tidig upptäckt och god kommunikation är nyckeln
Myten säger att vägglöss drar sig till smutsiga miljöer och att de sprider sjukdomar. Att drabbas av vägglöss är därför ofta förknippat med skam. Att få vägglöss är även direkt förknippat med stora ekonomiska bortfall. I och med det är det vanligt att tiga ihjäl problemet.

-          Myten är helt felaktig. Vägglössen sprider inte sjukdomar och de befinner sig i alla miljöer och rör sig över alla samhällsklasser. Alla kan drabbas och ingen går säker. I dagens läge med sociala medier är all information väldigt snabbrörlig och det kommer ut direkt om till exempel ett hotell är drabbat eller om en hyresvärd inte tar hand om problemen i sitt bostadsbestånd. Att få vägglöss påverkar såklart ett företags renommé, därför är det förståligt att man inte pratar om det. Dock löser det inte problemet, utan gör det snarare värre eftersom tiden går och lössen får möjlighet att sprida sig. Ingen har råd att ignorera vägglusproblemet. Det finns inga snabba lösningar, god kommunikation och tidig upptäckt är nyckeln, säger Håkan Kjellberg.

Nya saneringsmetoder ersätter bekämpningsmedel
I USA och Europa ser vi en lavinartad ökning av vägglöss och det är ingen avmattning i sikte. Vi i Sverige ligger inte långt efter och har en tuff utmaning framför oss. De två viktigaste orsakerna till ökningen är att vägglössen börjat bli resistenta mot bekämpningsmedel samt vårt frekventa resande.

-          Vägglössen har på senare tid utvecklat resistens mot flera bekämpningsmedel och Sverige har dessutom väldigt strikta regler kring vilka bekämpningsmedel som får användas. Tidigare godkända och effektiva kemikalier är numera förbjudna. Därför bevakar vi på Anticimex hela tiden nya saneringsmetoder. Flera av dem använder vi redan framgångrikt såsom diatomépuder (som torkar ut vägglössen), värmebehandling (de tål inte över 60 grader) och en helt ny syreabsorberande metod (vägglössen behöver syre för att kunna leva). Fördelen med dessa metoder är att de är miljövänliga och att lössen inte kan bli resistenta av dessa, berättar Håkan Kjellberg.

Samhället behöver samverka och skammen måste bort
I andra länder, bland annat Norge, finns en central myndighet som ansvarar för att sprida information om vägglöss till allmänheten. Något som Anticimex önskar fanns även i Sverige.

-          Det här är ett komplext problem och för att få bukt med det krävs att alla samverkar. För det första måste skammen bort så att vi vågar prata om problemet. Vidare är handlingsplaner för hur man motverkar spridning nödvändiga för hotell, fastighetsbolag och andra instanser. Även den enskilda individen behöver bli mer insatt i vad som kan göras för att undvika att bli drabbad. På det här sättet skulle det inte behöva bli ekonomiska bortfall och varken företag eller privatpersoner skulle behöva känna panik. Om det avsätts resurser till detta är jag övertygad om att Sverige blir ett föregångsland, avslutar Håkan Kjellberg.

Ta djupare del av hur vi ser på vägglusproblematiken
Den 24 och 25 april finns möjlighet att träffa den australiensiske vägglusexperten Steven Doggett som delar med sig av sina internationella erfarenheter. Även Anticimex skadedjursexpert Håkan Kjellberg finns på plats och ger den svenska bilden. Få reda på trender, de senaste rönen och metoderna som fungerar. Anmäl ditt intresse och boka en tid senast den 26/3 till Annika Sundin, Kommunikationsansvarig på Anticimex. annika.sundin@anticimex.se

För mer information om vägglöss, kontakta
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
0708-78 78 20
hakan.kjellberg@anticimex.se

Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. Vi arbetar inom områdena skadedjur, hygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö. Företaget grundades 1934, omsätter ca 1,9 miljarder kronor och finns i Norden, Nederländerna och Tyskland.

Taggar:

Om oss

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex har mer än 3 600 anställda och har 2,2 miljoner kunder i 17 länder runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Prenumerera

Snabbfakta

Vägglusfallen fortsätter att öka i hela västvärlden. Sverige är inget undantag och Anticimex har sett en ökning från några hundra fall 2006 till över 12 000 fall 2011.
Twittra det här

Citat

Ingen har råd att ignorera vägglusproblemet. Det finns inga snabba lösningar, god kommunikation och tidig upptäckt är nyckeln.
Håkan Kjellberg