Aon blir miljöcertifierade

Med ISO 14001 blir Aon, konsult inom Risk Management & HR, en av de första i Sverige att få en miljöcertifiering.  

ISO 14001 är en internationell standard som hjälper företag och organisationer att strukturera och leda sitt miljöarbete. Aon har som en av Sveriges första konsulter inom Risk Management & HR certifierats. Under processen har Aon satt upp mål för att minska sin miljöpåverkan och kommer att arbeta systematiskt för att uppnå dessa.

-          För Aon är omsorgen om vår omvärld en grundläggande värdering som vår verksamhet baseras på. Det innebär att vi har ett tydligt ansvar att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt i de länder vi verkar i, säger Jacob Schlawitz, VD på Aon Sweden.

Målet för 2011 är bland annat att Aon ska minska sin miljöbelastning med 5 procent avseende elförbrukning och tjänsteresor. Miljöcertifieringen innebär också att miljömålen kommer revideras varje år.

-          Det är viktigt för oss att göra vad vi kan för att minska vår påverkan på miljön. Vi har tidigare arbetat mot att minska miljöbelastningen genom att sopsortera och ta fram en miljöpolicy. Miljöcertifieringen är ett naturligt nästa steg för oss, säger Fredrika Sandell, Marknads- och kommunikationschef på Aon Sweden.

Om ISO 14001
ISO 14001 är den vanligaste och globalt erkända standarden för miljöledningssystem som passar både stora och små företag i alla branscher.

Mediekontakt:
Fredrika Sandell, Marknads- och kommunikationschef
Tel: +46 (8) 697 41 23                                                                               
fredrika.sandell@aon.se

Aon Sweden
Aon Sweden är Sveriges ledande leverantör av risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling, human resources-lösningar och outsourcing. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang for sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden 240 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Taggar:

Dokument & länkar