Europark blir APCOA Parking: Fokus på service ska öka tillväxten i Sverige

Europark har börjat ett omfattande förändringsarbete. Genom att erbjuda fler tjänster och utveckla servicen till stadsförvaltningar, fastighetsägare och bilister ska bolaget ta ytterligare marknadsandelar. Till exempel har ett nytt bevakningsbolag lanserats samt nya betalningssätt för att förenkla betalningar och minska risken för P-böter. I samband med strategiförändringen genomförs även ett namnbyte där EuroPark officiellt byter namn till APCOA Parking Sverige AB den 1 maj 2013.

Det finns en tydlig trend i Europa där fokus flyttas från felparkeringsavgifter/kontrollavgifter till att erbjuda olika parkerings-tjänster för fastighetsägare och bilister. I Sverige har Europark haft en stadig tillväxt inom både korttids- och kontraktsparkering de senaste åren. Kontrollavgifterna svarar i dag endast för 14 procent av bolagets omsättning som uppgår till drygt 500 MSEK per år.

Strategiförändringen som nu görs på den svenska marknaden genomföras även inom Apcoas övriga elva dotterbolag i Europa.

-          Hyresvärdar, fastighetsägare och kommuner anlitar i allt högre grad ett externt bolag som Apcoa, för att ta hand om deras parkeringsplatser, säger Ralf Bender, VD för APCOA Parking. Vi har över 40 års erfarenhet av parkeringsbranschen. Vi kan se att allt fler inser betydelsen av att ha en fungerande parkering så att det blir såväl bättre trafikflöde och ökad tillgänglighet som en ökad säkerhet.

De senaste exemplen på denna förändring är till exempel bolagets avtal med Friends Arena. Från och med den 1 januari driver APCOA Parking garaget som rymmer ca 900 parkeringsplatser. Förutom att hjälpa bilburna fotbollssupportrar kommer även detta parkeringsgarage att vara en bra service för de företag och de boende som kommer att finnas i området. Nyligen tecknade bolaget även ett avtal med Stockholms Stad om parkeringsövervakning av all gatumark i område Stockholm Väst.

-          Vi ska stärka vår ledande position inom den europeiska parkeringsbranschen. Våra samarbetspartners uppskattar att vi har den kunskap som krävs för att förenkla parkeringen och ge en bra service till deras kunder, säger Ralf Bender.

Namnbytet till APCOA Parking innebär inte att namnet EuroPark försvinner helt i Sverige. Namnet lever vidare som en bifirma och kommer att finnas kvar på bilar och på parkeringsvakternas arbetskläder. Däremot kommer parkeringsgaragen att få namnet APCOA Parking.

I Sverige har APCOA Parking över 300 anställda och närmare 1400 parkerings- och övervakningsuppdrag i ett 10-tal städer. På Europeisk nivå ansvarar APCOA PARKING Group för över 7 500 parkerings- och övervakningsuppdrag fördelat på 12 länder.

För mer information, vänligen kontakta:

Tilman Kube, International Communications, APCOA PARKING Group: +49 (711) 94791-913.

Taggar:

Dokument & länkar