Apikal Fastighetspartner AB (publ); Årsredovisning 2017 samt kommande offentliggöranden

Offentliggörande av årsredovisning för 2017

Apikal Fastighetspartner AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsår 2017.  Årsredovisningen finns i sin helhet på bolagets hemsida:

www.apikalfastighetspartner.se

Årsredovisningen finns också som bifogad fil.

Kommande offentliggöranden

Vi planerar att publicera:

Kvartalsrapport för Q1 2018 den 29 maj 2018

Delårsrapport för Q2 2018 den 22 aug 2018

Kvartalsrapport för Q3 2018 den 21 november 2018

För vidare upplysningar kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917


Allmänt om verksamheten  

Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital för fastighetstransaktioner. För att finansiera utlåning emitterar Apikal Fastighetspartner vinstandelslån. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot andra fastighetstyper.

Apikal Fastighetspartner AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar