APM Terminals höjer säkerheten – utbildar alla besökare

Nu inför APM Terminals i Göteborg en säkerhetsutbildning som alla besökare ska ta del av innan de får tillträde till terminalen. Utbildningen lanseras nu i november och i mitten av nästa år ska samtliga ha genomgått utbildningen. 

– Det här är en del i arbetet med att skapa en säker terminal för de som vistas här. Vi har en nollvision mot olyckor och incidenter på terminalen.  Samtidigt är det en potentiellt farlig miljö att visats i med tunga lyft och stora maskiner, säger Christian Schell, säkerhetsansvarig på APM Terminals.

Utbildningen kommer att omfatta drygt 3000 personer – allt från åkare, speditörer och chaufförer till servicepersonal och andra externa besökare. En kort utbildningsfilm ska göra dem mer medvetna om vilka risker som finns och vilka säkerhetsregler som gäller på terminalen. Det handlar om allt från var man får gå och vilka körregler som gäller till vilken skyddsutrustning man ska bära och hur man lossar och lastar på ett säkert sätt.

I direkt anslutning till filmen får besökare som vistas på de mer utsatta platserna ute bland kranarna, containrarna och fordonen, göra ett efterföljande test. Besökare till kontoret och verkstaden behöver endast se filmen. Först ut med att genomföra utbildningen och testet är åkerinäringen. Och Annika Persson på Sveriges Åkeriföretag är positiv till initiativet.

– Både vi och åkeriföretagen som vi representerar är positiva till den här säkerhetsåtgärden. I en så här pass riskfylld miljö är det viktigt att alla säkerhetsrutiner är förstådda och efterlevs för att undvika olyckor. Och det är viktigt med uppföljning för att se att reglerna faktiskt följs också, säger Annika Persson.

Filmen och testet kan göras på det egna kontoret eller på uppställda datorer hos APM Terminals och tar cirka 10 minuter. Ett godkänt test är en förutsättning för att man ska få tillträde till terminalen.

– När passerkorten ska förnyas eller någon ansöker om ett nytt kort, ska man kunna visa att man genomfört utbildningen och de som gör testet måste uppvisa ett godkänt resultat. Vi räknar med att detta ska vara fullt genomfört under andra halvan av 2016, säger Christian Schell. F ö r mer information, v ä nligen kontakta:

Christian Schell, Head of HSSE                            
Tel: 0702-759560
christian.schell@apmterminals.com                                                                                              

Katrin Lemming, Kommunikationsansvarig
Tel: 010-122 25 12
katrin.lemming@apmterminals.comOm APM Terminals Gothenburg AB

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. Terminalen har 20-tal anlöp per vecka. Hit kommer direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg, från andra hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag har 20 300 anställda i 66 länder och omsätter 4,45 miljarder USD (2014).  www.apmterminals.com

Taggar:

Om oss

Om APM Terminals APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016). För mer information besök www.apmterminals.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar