APM Terminals investerar ytterligare 250 miljoner kronor i Göteborgs hamn

APM Terminals Gothenburg har tecknat ett tillägg till koncessionsavtalet med Göteborgs Hamn AB som stärker relationen med Sveriges största hamn, med ett åtagande att investera ytterligare 250 miljoner kronor till 2024. Tillägget innehåller också en ambitiös volymtillväxt.

Det nyligen tecknade tillägget till koncessionsavtalet består av två delar; en marknadsandelsgaranti och ett nytt investeringsprogram på 250 miljoner kronor. Båda delarna gäller fram till 2024. Investeringsprogrammet kommer att fokusera på förbättrad kundservice och produktivitet både på land- och sjösidan.

- APM Terminals är stolta över att samarbeta med Göteborgs Hamn AB för att stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt och öka vår närvaro i den globala handeln. För att kunna få en långsiktig stabilitet för våra kunder och medarbetare, är det nu väsentligt att vi får en snabb lösning på den aktuella konflikten i containerterminalen, säger Henrik Kristensen, VD APM Terminals Gothenburg.  

I oktober 2011 utsågs APM Terminals till vinnare av Skandia Container Terminal Concession, ett avtal till och med 2032. APM Terminals Gothenburg övertog verksamheten i januari 2012, med planer på att investera 780 miljoner kronor i infrastruktur och uppgraderingar av utrustning under 2017. Nya investeringar har inkluderat två nya 24-containerbreda Super Post-Panamax STS kranar, längre och fler järnvägsspår, nya järnvägskranar, nya dieselelektiska grenseltruckar samt omfattande terminaluppgraderingar. Parterna har kommit överens om att den nuvarande krankapaciteten är tillräcklig, varför en tredje kran som ursprungligen planerades, inte behövs längre. Således är detta investeringsåtagande genomfört.

För ytterligare information:       

Annika Hilmersson
Kommunikationschef, APM Terminals Gothenburg, Sweden            
Tel: + 46 10 122 22 30                                                  
annika.hilmersson@apmterminals.com                                                                                                                                    

 

Om APM Terminals Gothenburg AB

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. Terminalen har 20-tal anlöp per vecka. Hit kommer direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg, från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag har 20 600 anställda i 69 länder och omsätter 4,24 miljarder USD (2015).  www.apmterminals.com

Taggar:

Om oss

Om APM Terminals APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016). För mer information besök www.apmterminals.com

Prenumerera

Dokument & länkar