Framtvingad spegel- och konsekvenslockout träder i kraft på APM Terminals Gothenburg

-         Under dagens förhandling med Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 fick APM Terminals Gothenburg ny fakta som kan påverka rättsläget inom kollektivavtalsfrågan. Vi har erbjudit att dra tillbaka lagt varsel om spegel- och konsekvenslockout, såvida Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 drar tillbaka sina lagda stridsåtgärder under det rådrum som situationen kräver, vilket de avfärdat. Spegel- och konsekvenslockouten träder därför i kraft idag klockan 16.00, säger Henrik Kristensen VD på APM Terminals Gothenburg.

Under det senaste året har APM Terminals Gothenburg utsatts för 14 blockader och nio strejkdagar från Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamnfyran), vilket har lett till att kunderna inte kan få  den flexibilitet och service som krävs.

-        Detta i relation till att vi under ett års tid haft en onormalt hög frånvaro på cirka 25-30 procent varje dag, gör att vi är beroende av flexibilitet i bemanningen. Nu har det gått så långt att kunderna inte längre kan lita på servicen i Göteborg på grund av  Hamnfyrans lagda blockader och stridsåtgärder. Det enda vi nu kan göra är att skydda vår verksamhet genom att vara ärliga mot våra kunder och ge dem rätt förutsättningar i detta utsatta läge. Konflikten har slagit hårt mot svenskt näringsliv och våra kunder och därför hoppas vi på en snar lösning med hjälp av Svenska Medlingsinstitutet, säger Henrik Kristensen VD på APM Terminals Gothenburg.

APM Terminals stödjer samtliga alternativ för att få en lösning på den aktuella konflikten i containerterminalen, dvs upprätta ett så kallat hängavtal på det befintliga kollektivavtalet eller upprätta ett lokalt avtal enligt Svenska Medlingsinstitutets bud. Det tredje alternativet är ett tredjepartsavtal som initierats av Transportarbetareförbundet.

Nästa steg är att Svenska Medlingsinstituet återupptar medling. Fram till dess kommer APM Terminals tillsammans med Svenska Medlingsinstitutet och Svenskt Näringsliv, intensifiera dialogen med regeringen. Målet är att få till en förändring av gällande lagstiftning där arbetsgivare med kollektivavtal inte kan utsättas för blockader och andra konfliktaktioner från ett fackförbund som vägrar teckna branschens kollektivavtal.

Lockouten träder i kraft den 19 maj klockan 16:00 och pågår till och med den 30 juni klockan 24:00. Under den pågående lockouten kommer endast begränsad service att erbjudas under helgfria vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00 samt under ordinarie öppettider under helger.  

Kontakt:         

Annika Hilmersson
Kommunikationschef, APM Terminals Gothenburg, Sweden              
Tel: + 46 10 122 22 30                                                    
annika.hilmersson@apmterminals.com                                                                                                                                    


Om APM Terminals Gothenburg AB  

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla container till och från Sverige. Terminalen har 15-tal anlöp per vecka. Hit kommer direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg, från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag har 22 600 anställda i 69 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016).  www.apmterminals.com

Taggar:

Om oss

Om APM Terminals APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016). För mer information besök www.apmterminals.com

Prenumerera