Apollo bäst i klassen i ARN sammanställning

Anmälningarna mot företag i resebranschen ökar visar Allmänna reklamationsnämndens sammanställning över anmälningar och fällningar under 2012. Antalet anmälningar till ARNs reseavdelning har ökat med 57 procent sedan 2004, från 970 till 1691. Antalet anmälningar mot Apollo har under samma period halverats.

Apollo är den enda av de tre stora charterarrangörens som minskat antalet inkomna ärenden under 2012 från 52 till 44 (-18 procent). Apollos långsiktiga arbete med att förbättra kvaliteten har lett en mängd initiativ för att förbättra kvalitetstänkandet såväl i produkten som i hantering av brister som uppstår. Detta innebär bl a en förbättrad kvalitetskontroll och en utvecklad en process för att snabbare och effektivare lösa kundklagomål på plats på resmålen.

-          Det är roligt att se att vi sedan 2004 stadigt minskat antalet inkomna ärenden till ARN. Målet är naturligtvis att vi tillsammans med kunden ska komma överens om en lösning. Men samtidigt är det bra att det finns en oberoende instans som kan göra en bedömning i de fall vi står för långt ifrån varandra, säger Kajsa Moström.

Av de 44 anmälningar som gjordes under 2012 ledde 4 till att kunden fick helt eller delvis rätt. I de övriga 38 fallen gick ARN på den bedömning Apollo gjort.

-          Vi ser detta som kvitto på att vårt långsiktiga arbete med kvalitetstänkande och kundfokus ger resultat, avslutar Kajsa Moström

Antal ärenden 2004 2009 2010 2011 2012
Apollo 87 59 30 52 44
Fritidsresor 50 38 43 80 84
Ving 66 92 60 62 65

Antal bifall helt/delvis 2004 2009 2010 2011 2012
Apollo 14 7 4 6 4
Fritidsresor 4 6 2 12 6
Ving 19 9 5 7 21

Ovanstående uppgifter är framtagna av ARN på vårt uppdrag.

För mer information kontakta: Kajsa Moström, informationschef Apollo, tel: 08-673 85 03, 070-672 32 00

Apollo är Sveriges tredje största researrangör och står för det bredaste charterutbudet i Sverige. Apollo är ett helägt dotterbolag till den schweiziska resekoncernen Kuoni. Apollo tillhör Kuoni Nordic och där ingår förutom Apollo i Sverige, Norge, Danmark och Finland även flygbolaget Novair. Falk Lauritsen, Golf Plaisir, Lime Travel och Krone Golf  samt aktivitesanläggningen Playitas på Fuerteventura tillhör också den nordiska delen av koncernen.  Kuoni Nordic har närmare 1000 medarbetare och totalt 1 miljon resenärer till resmål i hela världen.

Taggar:

Om oss

Apollo är Sveriges tredje största researrangör och står för det bredaste charterutbudet i Sverige. Apollo är sedan den 1 januari 2001 ett helägt dotterbolag till den schweiziska resekoncernen Kuoni. Den skandinaviska delen av koncernen heter Kuoni Scandinavia och där ingår förutom Apollo i Sverige, Norge, Danmark och Finland även flygbolaget Novair, Golf Plaisir i Sverige och Norge, Falk Lauritsen och Krone Golf i Danmark. Kuoni Scandinavia har närmare 1000 medarbetare och totalt 1 miljon resenärer till resmål i hela världen.

Media

Media