Riskgrupper får influensavaccin på Apotek Hjärtat

Yngre riskgrupper missar ofta influensavaccination, trots att det är gratis i många landsting och regioner. Från och med början av november erbjuder 16 apotek inom Apotek Hjärtat vaccinationer mot influensa och pneumokocker.
– Det ökar tillgängligheten för den enskilda individen och är ett sätt att avlasta sjukvården, säger Apotek Hjärtats chefsapotekare Annika Svedberg.

De som är över 65 år, är gravida eller har en kronisk sjukdom tillhör alla en riskgrupp för influensa och får därför vaccinera sig gratis i många landsting. Till riskgrupper hör även personer med hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt infektionsförsvar av annan orsak, kraftig övervikt, eller en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen samt barn som har flerfunktionshinder.

Viljan att vaccinera sig har ökat något de senaste två åren, men fortfarande är det många fler som skulle behöva vaccinera sig mot influensan.

– På Apotek Hjärtat har vi erbjudit vaccinationer på ett urval apotek sedan förra året. Den ökade tillgängligheten hoppas vi underlättar för fler att komma iväg och vaccinera sig. Särskilt yngre och medelålders personer som tillhör någon riskgrupp är svåra att nå, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Sjuksköterskor vaccinerar
– Tanken med vaccination på apotek är att förenkla för kunderna. När de ändå besöker ett apotek för att hämta ut läkemedel, kan de samtidigt passa på att vaccinera sig. Hos Apotek Hjärtat är det sjuksköterskor som utför vaccinationerna, säger Annika Svedberg.

Apotek Hjärtats vaccinationsmottagningar i Stockholms län, inklusive Minutkliniken, har subventionerade vaccinationer till riskgrupperna vilket innebär att det är gratis. Även Apotek Hjärtat Gränby Centrum i Uppsala erbjuder subventionerade vaccinationer mot influensa och pneumokocker.

Drop in gäller på Apotek Hjärtat – ingen tidsbokning behövs. Medlemmar i Klubb Hjärtat får tio procents rabatt på vaccination, så även de som inte tillhör en riskgrupp för influensa får rabatt på influensavaccinering.

Dessa Apotek Hjärtat erbjuder vaccinationer:
https://www.apotekhjartat.se/vara-tjanster/vaccinationer/

För mer information, kontakta:
ICA Gruppens presstjänst, telefon 010-422 52 52.

Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med cirka 380 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 11 miljarder kronor. Från januari 2015 ingår Apotek Hjärtat i ICA Gruppen.

Om oss

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se