APL börjar tillverka extemporeläkemedel på sjukhusen i VGR

Göteborg 2012-03-01; I slutet av juni 2011 slöt Västra Götalandsregionen avtal med APL om tillverkning av extemporeläkemedel för regionens samtliga sjukhus. Nu driftsätter APL tillverkningen på sjukhus i VGR för regionen.

– Vi är imponerade över den fart och energi som APL har tillfört i samband med införandeprojektet men framför allt upplever vi en härlig glädje, villighet och entusiasm från APL för att utveckla lösningar tillsammans med VGR, säger Karin Lendenius, läkemedelschef i Västra Götalandsregionen. Att just APL fick uppdraget berodde på att de har en väl strukturerad process, gediget kunnande, bra ledning och ett långsiktigt miljötänkande.

Avtalet innebär att APL kommer att fungera som en del av regionernas sjukhusapotek för att på så sätt kunna tillhandahålla både sterila och icke sterila specialtillverkade extemporeläkemedel. Driftstarten sker på Sahlgrenska sjukhuset den första mars 2012, medan övriga tillverkningsenheter inom Västra Götalandsregionen (Östra sjukhuset, Lasaretten i Skövde, Uddevalla och Borås) driftsätts under mars.

– Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet från VGR att extemporetillverka läkemedel på sjukhusen, säger Eva Sjökvist Saers, VD, APL. Vårt samarbete med Västra Götalandsregionen har fungerat utmärkt under införandeprojektet och vi ser nu fram emot att driftsätta dessa tillverkningsenheter och att leverera direkt till landstinget.

Extemporeläkemedel, inklusive cytostatika, är viktiga i strävan efter individanpassad läkemedelsterapi. Cytostatika slutbereds i anslutning till att de ska ges till patient och doseringen individanpassas. Extemporeläkemedel är även viktiga ur ett samhällsperspektiv eftersom de uppfyller ett medicinskt behov hos de patienter som inte kan medicineras med registrerade läkemedel. Extemporeläkemedel förskrivs på samma sätt som registrerade läkemedel och tillverkas med särskilt tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket.

För mer information kontakta:

Michael Brobjer, chef Marknad & Affärsutveckling, APL

Tel: 010 - 447 96 11, E-post: michael.brobjer@apl.se

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i Sverige med resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, 440 medarbetare och fyra produktionsanläggningar. Gemensamt för verksamheterna är att de bidrar till produkter som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se.

Taggar:

Dokument & länkar