APL lanserar e-beställning av individanpassade extemporeläkemedel

Stockholm, den 25 november, 2015. APL har under de senaste månaderna introducerat e-beställning för extemporeläkemedel – individanpassade läkemedel – för att förbättra patientsäkerheten och förenkla beställningsrutinerna för apoteken.

Hittills har beställningar av individuell extempore från apotek inkommit via fax. Detta har bland annat inneburit risker med ofullständiga eller felaktiga beställningar samt att apoteken inte får någon bekräftelse eller status på beställningen. APL har därför introducerat e-beställning av extemporeläkemedel (EbEx) för att möjliggöra en mer ändamålsenlig, enkel och användarvänlig beställningsrutin.

 Under kort tid har mer än 85% av beställningarna övergått ifrån fax till e-beställning.

– Introduktionen av e-beställningssystemet EbEx har gått mycket bra. Förändringen har fått till följd att felleveranser på grund av otydliga faxunderlag och ofullständiga beställningar har minskat, vilket har lett till en förbättrad patientsäkerhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv har mängden papper som hanteras dessutom minskat markant, säger Jamal Feghhi, chef APL Kundservice.

Det nya e-beställningssystemet innebär flera förbättringar, bland annat att apoteken får statusbesked och leveransbekräftelse på sin beställning och även tillgång till produktinformation.

Extemporeläkemedel - individanpassade läkemedel, är ett komplement till godkända läkemedel när till exempel rätt substans, styrka eller beredningsform saknas för en viss patient. APL levererar extemporeläkemedel till samtliga landsting och apoteksaktörer i Sverige.

Som den ledande extemporetillverkaren i Sverige arbetar APL aktivt med att driva utveckling med fokus på god kvalitet och säkerställd patientsäkerhet.

För mer information kontakta:

Ulf Skough, Chef affärsområde Vård & Apotek, APL
Tel: 010 - 447 96 23, E-post: ulf.skough@apl.se

Eva Sjökvist Saers, VD, APL
Tel: 010 - 447 96 10, E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och omsätter årligen ca 1,2 mdkr. APLs 550 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Introduktionen av e-beställningssystemet EbEx har gått mycket bra. Förändringen har fått till följd att felleveranser på grund av otydliga faxunderlag och ofullständiga beställningar har minskat.
Jamal Feghhi, chef APL Kundservice