APL stärker sin konkurrenskraft genom tydligare affärs- och leveransansvar

Stockholm, den 27 februari 2013; Efter tre år som fristående bolag tar nu APL ytterligare ett kliv mot en mer kundorienterad organisation. Drivkraften är att möjliggöra tillväxt och bygga en organisation som möter framtida förväntningar. Den nya organisationen har en tydligare uppdelning mellan affärsdrivande enheter och producerande enheter.

- Omvärlden förändras och vi måste förändras med den för att fortsätta vara en ledande aktör inom extempore och läkemedelstillverkning på kontraktsbasis, säger Eva Sjökvist Saers, VD på APL. Vår kundfokus och affärsmässighet behöver fortlöpande utvecklas.

Den nya organisationen innebär ett större kundfokus och ett tydligare affärstänk. Det görs genom att renodla de olika affärerna och att samordna tillverkning och leverans. Genom att omfördela delar inom tillverkning och ha en flödesorienterad organisation erhålls en mer kostnadseffektiv tillverkning. I stora drag bildas i den nya organisationen tre nya enheter, Inköp Logistik & IT, Extempore och Produktion & Utveckling. Leveransorganisationen kommer att säkerställa en rationell och kvalitetssäkrad tillverkning av samtliga produkter som APL tillverkar.

Genom den nya organisationen kommer APL att kunna ge en bättre service till alla sina kunder. En tydlighet i detta är att det nu bildas två affärsområden som kommer ha en nära dialog med kunden. I affärsområde Vård & Apotek erbjuder APL extemporeläkemedel och andra tjänster till svensk vård, sjukhus och apotek och inom affärsområde Life science samlas alla CDMO tjänster till biotech och läkemedelsföretag.

Den nya organisationen träder i kraft den 15 mars 2013. Samtliga APLs fyra anläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå blir kvar i den nya organisationen. Personalstyrkan beräknas minska med ungefär 75 tjänster.

För mer information kontakta:

Eva Sjökvist Saers, VD, APL

Tel: 010 - 447 96 10, E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se

Michael Brobjer, Marknadschef APL

Tel: 010 - 447 96 11, E-post: michael.brobjer@apl.se

Lars Granlund, Chef Produktion & Utveckling, APL                                        

Tel: 010 - 447 95 10, E-post: lars.granlund@apl.se

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i Sverige med resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, 520 medarbetare och fyra produktionsanläggningar. Gemensamt för verksamheterna är att de bidrar till produkter som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se

Prenumerera

Dokument & länkar