Hållbarhetsfrågor i fokus på APLs årsstämma

Stockholm 2012-04-20; Torsdag den 19 april höll APL, Apotek Produktion och Laboratorier AB, årsstämma på Sheraton Hotell i Stockholm. Stämman följdes av ett seminarium om hållbar affärsutveckling och grönare läkmedel. Bland talarna fanns företrädare för läkemedelsbolagens branschorganisation LIF, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Vid årsstämman omvaldes styrelseordförande, Johan Assarsson, samt tidigare ledamöter Gunilla Högbom, Eugen Steiner och Weche Rolfsen. En ny styrelseledamot, Britt Hansson valdes också in i styrelsen. Dessutom justerades ägaranvisningarna från Socialdepartementet.

– APL har haft ett händelserikt 2011, säger Eva Sjökvist Saers, VD, APL. En viktig satsning har varit offentliga upphandlingar av läkemedelstjänster. Vi har vunnit flera avgörande upphandlingar och uppfattas nu av landstingen som en attraktiv samarbetspartner. Tidigare har vi endast agerat i egenskap av underleverantör.

Bolaget har också sett en fortsatt god utveckling inom affärsområdet Life science, bland annat genom ett växande samarbete med läkemedelsindustrin. Behovet av nya läkemedel ökar och APL fungerar som en aktiv partner för utveckling och tillverkning av läkemedel. Inom affärsområdet Life science hade APL under 2011 en tillväxt på 12 procent.

– Jag är mycket glad över kundernas positiva respons kring vårt engagemang, vår kompetens och vår flexibilitet, säger Eva Sjökvist Saers. Våra duktiga medarbetare och det tätare samarbetet har bidragit till att vi vunnit kundernas förtroende. Det skapar goda förutsättningar för att kunna fortsätta växa och utvecklas tillsammans med både kunder och partners.

APL arbetar sedan många år tillbaka med hållbar utveckling inom hela sin verksamhet. I år har APL för första gången inkluderat en hållbarhetsredovisning i årsredovisningen enligt Global Reporting Initiatives (GRI) internationella riktlinjer. Även årets seminarium som hölls i anslutning till årsstämman gick i detta tema och hade rubriken ”Hållbar affärsutveckling och grönare läkemedel”.

För mer information kontakta:

Michael Brobjer, chef Marknad & Affärsutveckling, APL

Tel: 010 - 447 96 11, E-post: michael.brobjer@apl.se

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i Sverige med resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, 440 medarbetare och fyra produktionsanläggningar. Gemensamt för verksamheterna är att de bidrar till produkter som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se.

Taggar:

Dokument & länkar