Hållbart företagande i fokus på årets APL seminarium

Stockholm, den 29 april 2015; I samband med APLs bolagsstämma den 23 april på Clarion Hotel Sign i Stockholm hölls ett seminarium med fokus på hållbart företagande. Seminariet hade titeln ”Framgång genom hållbart företagande – så blir vi alla vinnare” och tog fasta på frågeställningar om hur företag i allmänhet och läkemedelsföretag i synnerhet bör agera långsiktigt hållbart och hur det kan vara en konkurrensfördel.

Är hållbarhet en affärsmöjlighet för Sverige och för läkemedelsbranschen? Denna och andra frågor diskuterades på årets seminarium om hållbart företagande och de möjligheter som finns för företag som agerar hållbart. Hela perspektivet kring hållbarhet belystes, från transporter och miljöpåverkan till etiska aspekter och anti-korruption.

Seminariet öppnades med en presentation av Martin Hallberg från Uphigh, som också var seminariets moderator tillsammans med Åsa Falk, Chef Inköp Logistik & IT på APL. Martin Hallbergs presentation med titeln ”Hållbara affärsstrategier för en starkare konkurrenskraft – en utblick mot globala trender” hävdade bland annat att företagsledningen inte bara har en skyldighet att maximera aktievärdet på företaget utan även se till andra värden. Jens Schlyter från Näringsdepartementet lyfte fram Sveriges största företagsportfölj, den statliga, och vilka förväntningar staten som ägare har på företagen och hur de följs upp. Bengt Mattson, från LIF lyfte fram den komplexa bilden av läkemedel som förbättrar för några och samtidigt försämrar miljön för många. Är patienten beredd att betala mer för hållbara läkemedel var en av hans inledande frågor. APLs hållbarhetschef, Zeljko Tucak, redogjorde för hur APL driver ett effektivt hållbarhetsarbete. Seminariet avslutades med en redogörelse av Sven Hunhammar, miljöchef på Naturvårdsverket om vad vi kan göra både som företag och medarbetare för att minska utsläppen och risken för global uppvärmning. Seminariet avslutades med en paneldebatt.

- Jag är mycket glad över att vi kunnat samla så många bra och inspirerande talare för att ägna en dag åt ett så viktigt ämnesområde, säger Eva Sjökvist Saers, VD på APL. För APL är det mycket viktigt att hållbarhet löper som en integrerad del genom hela vår verksamhet, från selektion av våra leverantörer, tillverkning av läkemedel och slutligen leverans av läkemedel till apotek och patienter.

Seminariet var det femte i ordningen som APL arrangerar i samband med bolagstämman.

Bilder finns tillgängligt under pressbilder på APLs hemsida.

För mer information kontakta:

Eva Sjökvist Saers, VD, APL
Tel: 010 - 447 96 10, E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se

Michael Brobjer, Chef affärsområde Life science & Marknad, APL

Tel: 010 - 447 96 11, E-post: michael.brobjer@apl.se


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och omsätter årligen ca 1,2 mdkr. APLs 550 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

I samband med APLs bolagsstämma den 23 april på Clarion Hotel Sign i Stockholm hölls ett seminarium med fokus på hållbart företagande.
Twittra det här

Citat

Jag är mycket glad över att vi kunnat samla så många bra och inspirerande talare för att ägna en dag åt ett så viktigt ämnesområde.
Eva Sjökvist Saers, VD på APL