Malin Forkman och Ulf Tossman nya i APLs styrelse

Stockholm, den 24 april 2015; APL höll bolagsstämma den 23 april 2015. Ägaren representerades av statssekreterare Agneta Karlsson. Vid bolagsstämman valdes två nya ledamöter till styrelsen – Malin Forkman och Ulf Tossman.

Malin Forkman är civilekonom och har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom varumärkesutveckling, kommunikation och försäljning från Arla, Spendrups, Coop, Kraft Foods och Kungliga Operan. Malin Forkman arbetar idag som chef för kommunikationsutveckling på Systembolaget och har styrelseuppdrag i Reklamombudsmannen.

Ulf Tossman har en B.Sc och Dr. Med Sci. från Karolinska Institutet. I sitt arbete på Swedfund har Ulf ett flertal styrelseuppdrag bl.a. inom Life science, exempelvis Global Medical Investments (joint venture med Elekta), Gamma Clinic Cairo. Tidigare var Ulf Tossman partner i InnovationsKapital med inriktning mot hälsovårdssektorn. I samband med detta var han ordförande i Isconova och vice ordförande i Action Pharma. Ulf har sedan 1990 haft olika exekutiva tjänster inom både svensk och tysk läkemedelsindustri.

Med dessa ledamöter får styrelsen en ledamot som har erfarenhet av marknadsförings- och kommunikationsfrågor inom såväl statliga bolag med särskilda samhällsuppdrag som på övriga marknaden och en ledamot som har erfarenhet av affärsverksamhet inom läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården.

Övriga stämmovalda ledamöter är Johan Assarsson (ordförande), Britt Hansson och Eugen Steiner. APLs styrelse har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom läkemedelsindustrin, affärsutvecklings-, marknads- och kommunikationsfrågor, operativ erfarenhet från hälso- och sjukvården samt har hög finansiell kompetens.

I samband med bolagsstämman avgick Gunilla Högbom och Wenche Rolfsen.

Vid stämman fattades även beslut om ändring i APLs ägaranvisning som innebär att APL har ett fortsatt uppdrag att tills vidare tillhandahålla ett sortiment av individanpassade läkemedel för personer med särskilda behov. APL levererar idag dessa läkemedel till samtliga apoteksaktörer och samtliga landsting.

Bilder på Malin Forkman och Ulf Tossman finns tillgängliga under pressbilder på APLs hemsida.

För mer information kontakta:

Eva Sjökvist Saers, VD, APL
Tel: 010 - 447 96 10, E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och omsätter årligen ca 1,2 mdkr. APLs 550 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Två nya ledamöter till APLs styrelse - Malin Forkman och Ulf Tossman
Twittra det här